<<< tillbaka

Glesbygdens A-kull  

 

F�dd 2021-01-28

 H�r kan ni l�sa om valparnas utveckling 

 

 

 

2021-03-05 Glesbygdens f�rsta barnbarn

Om lite drygt en m�nad s� kommer Glesbygdens Axl att bli pappa. Han �r parad med Fione vars pappa �r norrlandshunden Stormkullens Chicco Carlito eller Lillen som han kallas.

Jag har sett b�da dessa hundar p� skogen s� jag l�gger ett gott ord f�r denna unga kombination trots att jag �r n�got partisk :-)

Valpningen �ger rum 8-10 dagar innan Giras valpning och jag vet att vi redan delar flera valpintressenter.

Lycka till Stein Ole och Fione!

 

 

2020-12-29 Glesbygdens unghundar del 4

Beslutet att som uppf�dare skriva och ber�tta om Glesbygdshundarna s� pass detaljerat som jag gjort i tidigare inl�gg var inte helt sj�lvklart. Det �r nu l�nge sedan hundarna var mina. Vilken r�tt har jag att tycka om andras hundar???

Som jag skrev i f�rra inl�gget s� �r unghundsperioden i allra h�gsta grad intressant f�r mig som uppf�dare. Anlaget som de relativt oerfarna hundarna har ger mig en god v�gledning f�r Gira som avelstik och hur kombinationen Gira/Bore ser ut att ha fallit ut s� h�r l�ngt. Av den anledningen tog jag mig friheten att dokumentera unghundarnas f�rsta riktiga jakth�st. Till�ggas b�r ocks� att alla valpk�pare har f�tt m�jlighet att tycka till om materialet.

Jag jobbade ganska l�ng tid f�r att hitta en t�ckhane till Gira som kunde hj�lpa mig fram till de hundar som jag s�g framf�r mig. Jag ville ha fler Giror men med �nnu mer tryck och energi. N�got mer att bita i helt enkelt. Jag fastnade f�r Bore som t�ckhane av olika anledningar som tex hans fina s�k, reviering, fart och arbetslust. Det b�sta i hela processen var nog husse Torbj�rn som p� ett rakt, �rligt och t�lmodigt s�tt bollade tankar och gav mig all information jag ville ha om Bore.

Grundm�let �r s� klart att avla fram mentalt och fysiskt sunda hundar som �r jaktligt och exteri�rt fullgoda. Denna f�ruts�ttning b�r finnas hos alla hundar som anv�nds i avel. Till detta kommer alla dessa detaljer, likheter och komplement som man ska fundera �ver hur stor betydelse de har och vilket eventuellt utfall de kan ge i den kommande kullen. Tanken �r ju att avkommorna ska bli b�ttre �n f�r�ldradjuren. �ven om man tycker sig k�nna till individer och stamlinjer s� kan den specifika kombinationen alltid ge utfall som inte kunnat f�rutses hur noga man �n f�rs�kt vara.

Det har snart g�tt tv� �r sedan Glesbygdens A-kull s�g v�rldens ljus. Jag har f�tt se en bit av det facit som jag g�rna velat tjuvkika i n�r jag funderade om t�ckhund som mest. Jag �r v�ldigt n�jd med det jag sett och det anlag hundarna f�tt med sig. Kullens stora gemensamma drag �r att alla har h�gklassigt s�k, stor arbetslust med fin kontakt. �tta av nio valpar har startat p� prov i h�st och alla har legat p� f�rstapris s�km�ssigt. Det finns en domare som d�mt fyra Glesbygdshundar i h�st s� honom kan ni ringa och fr�ga om ni vill ha ett opartiskt utl�tande.

Ni som h�ngt med mig och Gira vet att jag hade en period n�r Gira var mellan 2 och 3 �r d� jag f�rtvivlat funderade var hennes driv tagit v�gen. Personligen s� tror jag att jag drev dressyren lite f�r l�ngt och p� s� vis tog bort hennes initiativkraft. Hur som helst s� kvarst�r faktum att vi hade den perioden tillsammans. En s�dan period tror jag kommer att lysa med sin fr�nvaro hos A-kullen.

En sak som jag v�rderat v�ldigt h�gt med Gira och �ven ser hos A-kullen �r bredden, att bem�stra flera underlag och f�rm�ga att anpassa sitt s�k. M�nga av hundarna har jagats med och startat p� fler �n ett underlag och alla s�ker lika bra oavsett. Fattiga f�gel�r som dessa g�r det on�digt sv�rt att samla ihop erfarenhet till unghundarna, speciellt i skogen. Trots detta har hundarna uth�lligt jobbat sig igenom l�nga dagar utan att ge upp fast�n de inte blivit stimulerade av l�por och flog. A-kullen ser ut att ha stor jaktlust och en stor portion tjurighet...p� b�de gott och ont.

Stor jaktlust och stor arbetslust/f�rm�ga inneb�r mycket energi. Mycket energi inneb�r ocks� en hel del livlighet som beh�ver hanteras med en rej�l portion dressyr och t�lamod. Jag kan inte p�st� att A-kullen i �verlag �r n�gra hundar f�r nyb�rjare. Trots detta s� finns det tv� glesbygdsf�rare som �ger sin f�rsta vorsteh och n�gra ytterligare med v�ldigt begr�nsad erfarenhet - s� hundarna �r inte helt hoppl�sa eller s� har hundarna f�r�rats med de b�sta nyb�rjarna ever ;-)

Det finns hundar i kullen som har den d�r efterl�ngtansv�rda av- och p� knappen. Lugn och fin hemma och vid vila samt full fart och fokus p� jakt och i arbete. Det finns ocks� n�gra som �r lite mer h�gtempererade och har sv�rare att slappna av. Vi f�r se hur mycket som f�rsvinner med stigande �lder. H�r spretar det en del inom kullen, vilket jag s� klart inte �r s� n�jd med. Jag har funderat p� hur stor del Gira har i detta och tror att hon s�kert har bidragit en hel del. Hon var ganska livlig som ung och har haft l�tt till att g� ig�ng i samband med att andra hundar har f�gel. Detta har jag tagit stor h�nsyn till vid n�sta parning genom att inte v�lja en hund som ligger �t det mer h�gtempererade h�llet. Det ska bli intressant att se om det har betydelse och om/hur det eventuellt p�verkar den stora arbetslusten/f�rm�gan.

A-kullen �r glada och sn�lla hundar. Jag har inte f�tt n�gra rapporter om aggressivitet. De �lskar m�nniskor och h�lsar g�rna s� glatt de kan p� hundars vis. Gl�dje, arbetslust och kontakt �r bra ingredienser vid inl�rning och dressyr. Det har inte varit sv�rt att l�ra hundarna apportera olika sorters vilt p� b�de land och i vatten. De har stor vattenpassion. Dock s� har denna livliga gl�dje inneburit en del trams och lek vid tex avl�mningar vilket man ocks� kan se i provkritiken. Detta tror jag blir b�ttre med stigande �lder och mer dressyr.

Viltfinnarf�rm�ga och f�gelbehandling tycker jag �r sv�r att g�ra n�gon st�rre bed�mning av vid denna �lder och f�geltillg�ng, eftersom mycket av det bygger p� erfarenhet och dressyr. Alla hittar f�gel, st�r, avancerar och stannar mer eller mindre snabbt. N�gon st�ter mer och n�gon har k�nsligare n�sa. De �r ungef�r s� som man kan f�rv�nta sig.

Vad g�ller exteri�ren s� finns det tv� hundar med lite kortare p�ls, n�gon har lite mjuk p�ls och i �vrigt �r det normala str�va och t�ta p�lsar. Sex hundar har visats p� utst�llning och tre har f�tt Ck. Det ska bli intressant att se hur det g�r nu n�r de ska starta i jaktklass och b�rja t�vla om certen.

Hundarnas h�lsa �r god. En hund har slagit av svansen och f�tt amputera den, en har slitit av en b�jsena p� en t� men kan springa som vanligt �nd� och n�gon har f�tt byta foder f�r att hunden inte velat �ta. Fem av dem har r�ntgat och har godk�nda h�fter.

Sammantaget s� �r Glesbygdens A-kull v�ldigt lik de framtida hundar jag hade i tanken med kombinationen Gira/Bore. Allt �r inte toppen men mycket. De �r hundar som verkligen ger j�rnet...av gl�dje. Lyckas vi bara rikta energin �t r�tt h�ll s� kommer de att bli duktiga jakthundar och ge alla jaktsugna f�rare mycket skoj under m�nga �r fram�t.

�tta av nio har startat p� prov och fem har f�rstapris. Anlaget verkar finnas hos de flesta av hundarna men utan engagerade valpk�pare s� skulle det inte bli n�got �ver huvudaget. Det �r tack vare dem som jag f�tt m�jlighet att titta i facit. Stort T A C K ska ni ha! Vilket g�ng ni �r!

Nu planerar Glesbygden fram mot ett sp�nnande 2014 d�r vi f�r forts�tta f�lja A-kullens framfart i skog och mark samt f�rhoppningsvis h�lsa v�lkommen till Glesbygdens H-kull i kombinationen Gira/Faio.

Om n�gon av er vill veta mer om Gira eller A-Kullen s� �r ni varmt v�lkomna att kontakta mig eller n�gon av valpk�parna - [email protected] eller +46706357821

Gott nytt jakt�r p� er alla l�sare!

 

 

2013-11-16 Glesbygdens unghundar del 3

H�r kommer en "liten" summering p� Glesbygdarnas provh�st p� f�lt:

Aya No Uno var f�rst ut att starta p� prov ut�ver efters�ksgrenar och viltsp�r. Hon startades i Arvidsjaur p� underlaget skog under tv� dagar. Hon gick riktigt bra b�da dagarna, men kanske allra b�st f�rsta provdagen. Hon hittade och stod f�r flera f�glar men tyv�rr h�ll de sk�ra f�glarna inte riktigt s� domare och skytt fick komma inom jaktbart h�ll. Aya gick f�r h�gt pris s�km�ssigt som of�rtj�nt resulterade i stolpe ut och vi ser med sp�nning fram mot jakts�songen 2014.

Aya �r jagad med p� b�de fj�ll och skog och anpassar sitt s�k. P� bild Ayas f�rsta tj�der. Foto: Torbj�rn Burman

Apports�ken kan vara kniviga f�r en unghund. Jakten �r b�sta s�ttet till erfarenhet och en tj�der i b�cken var inga problem f�r Aya. Foto: Torbj�rn Burman

Aya st�r f�r ripa p� fj�llet.

Tobbe

N�st p� tur var Amiral som startades p� Gotland och underlaget f�lt. Amiral gick starkt med stor motivation och hittade rapph�ns vid flera tillf�llen. F�rh�llandena var sv�ra med sol, v�rme och svaga v�xlande vindar. Han var helt ok lugn i skott och flog samt n�got ivrig p� apporten som gjordes i direkt anslutning till situationen. Han pendlade enligt domaren mellan 8 och 9 i f�ltbetyg och landade efter tv� f�gelarbeten p� f�ltbetyg 8. Med sina 175 po�ng s� fick Amiral h�gst po�ng av alla hundar p� dagens prov. Varmt grattis till Stefan och Amiral som blev Glesbygdens f�rsta premierade hund p� jaktprov.

Amiral st�r stramt. Stefan och skytt �r p� v�g fram. Foto fr�n SVK Gotlands hemsida

F�ljande dag startades Amiral i �ppenklass p� ett odelat prov d�r efters�ksgrenarna sp�r och vatten f�rst genomf�rdes med gott resultat. P� f�ltdelen som var uppdelad p� tv� dagar gick Amiral lika starkt som vanligt och hade efter ett par markeringar p� f�rska fasanl�por ett fint arbete p� en ung fasantupp. Hans kraftfulla avance resulterade i att f�geln togs vilken han sedan inte riktigt ville sl�ppa till husse. Apporten kunde tyv�rr inte godk�nnas. Husse och hund snubblade vid m�llinjen vid sin f�rsta start i �kl. N�ra!

Amiral apporterar fasantupp till husse efter en av m�nga fina situationer under en av jaktdagarna p� Gotland. Amiral �r en hund med mycket kraft och energi som i h�st jagats med fr�mst p� f�lt men �ven fj�ll och skog.

Provgrupp p� fj�llet

Sedan var det Aussie och Alfa som b�da startade tv� dagar i Klimpfj�ll p� underlaget fj�ll. Aussie och Karin gjorde b�da sin f�rsta provstart p� fredagen under sv�ra f�rh�llanden med h�llande regn och ont om f�gel. Endast tre f�glar s�gs p� hela dagen. Aussie fick g� l�nge och gick bara b�ttre och b�ttre under dagen. Hon hittade en skadad ripa som hon apporterade levande till Karin. Starkt!

Aussie st�r f�r f�gel och Karin �r p� v�g fram f�r att skjuta.

P� l�rdagen gjorde Alfa sin f�rsta provstart. S�ket var enligt domaren utm�rkt. Alfa fick chans p� nyslagen f�gel och tyv�rr s� s�g inte hennes f�rare till att hon var d�r f�re partner. F�glar fl�g hit och dit. Alfa hann vara med p� ripkallen som satt kvar till sist och det resulterade i en respekterad st�t i medvind. Alfa gick hela dagen och fick tyv�rr inte n�gon mer chans p� f�gel. Enligt domaren hade hon provgruppens b�sta s�k.

Alfa st�r f�r f�gel och Karin �r �terigen p� v�g fram f�r att skjuta.

P� s�ndagen gick Aussie och Alfa i samma provgrupp. Alfa startade lite oinspirerat troligen med sviter fr�n g�rdagens tuffa dag. Aussie gick i parsl�pp med en elithund som hon matchade riktigt bra. Till Alfas andra sl�pp var ordningen �terst�lld och hon visade upp ett medvindss�k av klass, rakt ut i medvind och fin reviering av marken tillbaka till sin f�rare. Aussie visade en fin beredskap och hade ett par markeringar som hon l�ste sj�lvmant. De tre unghundarna i gruppen gick enligt domaren f�r var sin 9:a p� f�lt men tyv�rr var det mycket ont om f�gel i omr�det d�r endast en hund i gruppen kom f�r f�gel.

Matte har f�tt skjuta sin f�rsta f�gel f�r Alfa.

N�st p� tur var Alvin och Axl som startade samma dag men p� olika platser och olika underlag. Alvin startade i Burtr�sk p� underlaget skog. Han gick kraftfullt och starkt p� alla sina sl�pp under provdagens nio timmar utan att f� chans p� f�gel. F�gelfattiga �r som dessa beh�ver man hundar som orkar s�ka utan att stimuleras av l�por och flog. En stark hund med jaktlust och stor potential som vi ser fram mot att f�lja mera jakts�songen 2014. Ett citat fr�n Alvins husse "Jag har jagat f�gel i �ver 40 �r, har aldrig haft en f�gelhund som s�kt och jobbat s� bra som Alvin, vi har haft �ver 40 ripor p� vingarna i dag. Dom byter fj�drar nu och �r lite l�tta p� vingarna men han ger sig inte, han g�r p� oavbrutet hela dagen!" V�rmer ett uppf�darhj�rta!

Alvin apporterar sin f�rsta tj�der som husse f�lt. Alvin har jagat p� skog och p� fj�ll denna h�st. Foto S�ren Johansson

Axl startade i Mitt�dalen p� underlaget fj�ll. Han gick enligt domaren utm�rkt hela dagen men tyv�rr s� fick ingen i provgruppen chans p� f�gel denna dag.

Axl st�r.

Helgen efter det var det tre Glesbygdare som startade p� prov. Alf startade p� f�lt i Halland. Aussie och Axl startade p� skog i Solberg. Alf gick lika starkt som alltid. Jag gissar att han kan ha b�st s�k bland glesbygdarnas unghundar s� h�r l�ngt. Han gick f�r h�gt pris s�km�ssigt och hade ett fint arbete p� en rapph�na som han avancerade lite innan f�rare och domare var p� plats.

Alf och Andreas p� f�ltet. Alf �r jagad med p� skog, fj�ll och f�lt. Fixat f�gel p� samtliga. Han har �ven varit med p� andjakter. Foto �se Kytt�

Axl tog revansch fr�n f�gelbristen p� fj�llet och hittade en del f�gel i skogen. S�ket var till alla delar utm�rkt och dagen resulterade i en 8:a p� f�lt. P� kv�llens middag presenterades Axl som "dagens stj�rna" av domaren. Varmt grattis! Provet gick av stapeln mitt under l�vf�llning och det gjorde det extra sv�rt speciellt f�r oerfarna unghundar. Aussie gick i samma parti som Axl och �ven hon gick utm�rkt s�km�ssigt. Med en situation p� orre och tyv�rr utan att f� visa avance resulterade dagen i en 6:a p� f�lt. J�ttegrattis!

Axl �r fr�mst jagad med i skog och har presenterat m�nga fina situationer f�r husse Goon under h�sten.

Karin och Aussie ett sammansvetsat ekipage.

Alf och hans husse �kte till Sk�ne och satsade p� start i �ppen klass. Alf gick enligt domaren f�r h�gsta (!) betyg s�km�ssigt. Domaren trodde knappt att han bara �r 1,5 �r med ett s�dant moget s�k. S� h�nder det som inte f�r h�nda i �ppen klass. L�ngst bort p� slaget, l�ngt fr�n husse, hoppar en hare upp framf�r nosen. Frestelsen blir f�r stor f�r Alf som ville kolla in var haren t�nkt sig :-)

Alf �r v�ldigt lik mamma Gira till utseendet.

S� var det dags f�r Arko och Andreas livs f�rsta prov och detta p� underlaget f�lt vid debutantprovet i Alings�s. Allt inom v�rlden f�r st�ende f�gelhundar �r nytt f�r dem b�da, bortsett fr�n att Arko �r en st�ende f�gelhund och att Andreas �r j�gare. Hyfsade grundf�ruts�ttningar som ni f�rst�r. L�gger man till lite driv och en vilja att l�ra s� kan det inte bli annat �n bra. Deras f�rsta provstart blev en minnev�rd dag med ett allt igenom utm�rkt s�k, fin f�rarkontakt och en bra f�geltagning. Resultatet blev betyg 8 p� f�lt! Fantastiskt!

Arko st�r f�r f�gel och Andreas �r p� v�g fram f�r att resa. Arko �r jagad med p� skog och f�lt, men anv�nds �ven till skarpa efters�k och andjakt.

Gotland:

N�r f�geljakts�songen (p� barmark) �r p� v�g mot sitt slut uppe i Glesbygden valde vi att f�rl�nga s�songen nere hos Amiral och hans enast�ende husse Stefan p� Gotland. Vilken eldsj�l!

Stefan och Amiral. Foto Sabine Toften

Arko, Alfa och Aussie �kte ner n�gra dagar innan f�r att tr�na tillsammans med Amiral. Aussie och Alfa hade siktet inst�llt p� ett s�rskilt och ett ordinarie prov. Arko var n�jd med tidigare resultat och skulle njuta av att str�cka ut p� Gotlands fina f�ltmarker utan att beh�va k�nna av pirrande nerver inf�r provstarter.

Fina marker i underbart landskap d�r v�dret n�stan var f�r fint.

Vi v�lkomnades med �ppna armar och fick tillg�ng till mycket fina tr�ningsmarker. Vi s�g inte skymten av n�gra raukar, kalkstenar eller havsstr�nder. Vi valde att fokusera p� tynner, stubb, taggtr�d, fasaner, rapph�ns och f�stingar ist�llet. Dagarna svischade f�rbi och vips hade vi tr�nat i tv� hela dagar utan minsta vila inf�r de tv� prov som l�g framf�r. Ooops!Tiden g�r fort n�r man har kul...

Alfa, Arko, Aussie och Amrial tr�nar tillsammans, alla i t�cken och halsband fr�n Lisbeths Hund och Syverksta

@ Stefans Residence

H�g mysfaktor och vi k�nde oss hemma direkt.

Alfa och Aussie startade i samma parti p� det s�rskilda provet. L�tt regn gjorde inte f�rh�llandena till de b�sta f�r f�glarna att bege sig ut p� f�lten f�r att beta. Alfa hade i sitt andra sl�pp en situation p� en rapph�nskull. Hon hade inte preciserat kullen ordentligt och var kanske d�rf�r lite f�rsiktig i sin avance. Cirkulerande rovf�glar �ver v�ra huvuden gjorde det inte l�ttare att hitta f�gel. Tre harar och tre r�djur valde dock att visa sig utan att det resulterade i n�gon st�rre dramatik f�r de inblandade. Mot slutet av dagen s� hittades n�gra fasaner. En av dem hittade Aussie och f�rvaltade den p� b�sta s�tt. Alfa landade p� f�ltbetyg 7 p� grund av den f�rsiktiga avancen och Aussie p� f�ltbetyg 8! Uppf�daren kunde inte h�lla tillbaka gl�djet�rarna n�r Aussie b�rgade kastapporten helt felfritt till matte. S� duktiga!

Karin och Aussie f�r sin fina kritik och sitt fina betyg fr�n domare Ingemar. Aussie �r den hund i kullen som startats p� alla underlag. Hon har g�tt lika bra p� alla och �r premierad p� tv�. Imponerande!

Fyra glada brudar som just f�tt sina f�rsta f�rstapriser i unghundsklass.

Till v�rt stora st�d hade vi en personlig coach i form av Arkos husse Andreas som f�ljde med oss och st�ttade oss hela dagen. En s�dan skulle man alltid ha p� prov. 

Andreas Coach Baron Olsson

Alf kom ocks� till start fast i en annan provgrupp p� en annan del av �n och han gick lika starkt som alltid. Han pr�vades i alla vindriktningar, v�nde r�tt i vinden och anv�nde den till att l�gga upp en fin reviering av marken. Han mattades ej trots l�ng provdag. Alf och Andreas var v�l v�rd att g� till pris, men fick tyv�rr inte till en jaktbar situation.

Alf str�cker ut

Inf�r s�ndagens ordinarie prov funderade vi s� det knakade om vi skulle starta eller ej. Tre h�rda dagar f�r en unghund i ny milj� p� ett nytt underlag g�r l�tt tankarna ganska tr�ga och skallen ganska tom. Vi best�mde oss inte f�rr�n p� provdagens morgon att Aussie och Arko var n�jda med sina resultat och skulle �gna dagen till att tr�na ist�llet. Alfa uppgraderade sig till start i �ppen klass och tog en vild chansning att det fanns kvar lite ork i kroppen. Tv� sl�pp skulle hon f� p� sig innan en eventuell strykning. Alf startade i samma parti. Nu �ntligen fick uppf�daren sj�lv med egna �gon se det d�r fina s�ket. Han gick med h�g fart, tog mycket mark med sig och f�rdes med sm� medel.

Alfa apporterar fasan.

Alfa b�rjade f�rsta sl�pp med att springa med bra energi och intensitet och hann inte uppfatta det elst�ngsel som hastigt n�rmade sig. Det tog tv�rstopp och resulterade i att v�nsterslagen inte gick �nda ut till kanten en period. I sitt tredje sl�pp hade Alfa en fin f�gelsituation p� en rapph�nskull med frisk avance och lugn i skott (bom) och flog i omg�ngar n�r h�nsen l�ttade. I den direkt f�ljande apporten lade hon ner f�geln lite omotiverat, men tog upp igen och kom. Enligt domaren s� gick Alfa f�r en 8:a (i �kl!) men f�r den s� ville han ha en f�llning f�r henne. Mot slutet av dagen s� gick vi l�ngs en kanal med v�xtlighet upp till midjan. En unghund saknar ganska mycket erfarenhet p� b�de sv�ra fasanl�por och sv�ra apports�k i vatten och vass. En f�llning i detta skulle kunna vara mer �n hon klarade. Nerv�st! Jag b�de ville och inte ville. Hon hittade en fasan men bem�strade inte l�pan s� partner (en elithund) fick situationen sekunderna senare och klarade den. Alfa stannade p� en 7:a p� f�lt och fick mot alla odds en fin premiering �ven denna dag. Starkt!

Amiral och Stefan satsade ocks� p� en start i �ppen klass. Amiral gick riktigt starkt och f�r ett h�gt betyg s�km�ssigt. Han fick g� l�nge och n�r han v�l fick sin chans p� f�gel s� hade han hamnat lite djupt i ett slag och p� v�g tillbaka sprang p� en rapph�nskull i fel vind och respekterade. Tyv�rr fick Amiral inte sin v�lf�rtj�nta premiering denna dag trots sin stabila insats.

Vi delade m�nga trevliga mil i bilen och summerade dagarna p� Gotland med ett leende p� l�pparna. Vi �terkommer!

Tankar om att starta p� prov p� Gotland:

Vi valde att hyra privat ganska mitt p� �n och n�ra markerna.

Vi bodde i en liten l�genhet med egen ing�ng ovanp� garaget. Vi kunde r� oss helt sj�lva och hundarna var v�lkomna. J�tten�jda!

Tack till Tomas med fam. f�r att vi fick bo hos er!

F�r mig var det f�rsta g�ngen jag var p� Gotland denna �rstid och �ven i detta �rende. Markerna var v�ldigt varierande fr�n stora till sm�, brukade till obrukade och med varierande underlag som ex gr�s, stubb, raps och mor�tter. Variation �r alltid roligt. F�gelstammen �r vild och st�dutfodras i markerna p� vintern. Detta g�r att �ven f�geln beter sig vilt och �r ibland inte helt l�tta att jaga. Precis s� som det ska vara.

Denna �rstid samlas tusentals g�ss p� �krarna. Hundarna tyckte att de var sp�nnande. Den stora matta av vittring fr�n dem innebar en del stopp i s�ket till en b�rjan. G�ssen drar �ven med sig en hel del rovf�gel som cirkulerar ovanf�r. Dessa g�r att h�nsf�glarna inte s� g�rna g�r ut p� f�lten f�r att beta.

Harar och r�djur kom ocks� och sprang f�rbi framf�r nosen n�r vi minst anade det. Dessa drar ju alltid till sig en del uppm�rksamhet och kan bjuda p� lite sp�nning. 14 grader och str�lande sol bidrog till att f�stingarna �ter f�tt upp tempot. F�stingmedel kan ju g�ra hunden lite sl� och �r ju ett onyttigt gift s� vi valde att plocka ist�llet. Jag hittade bara tv� p� Alfa. �ven elst�ngsel och taggtr�d �r n�got som oerfarna hundar sm�rtsamt kan f� smaka p�.

Om jag som oinvigd ska f�rs�ka komma med n�got tips, ut�ver de sj�lvklara sakerna som g�ller vid provstart p� f�lt, s� �r det att hunden beh�ver ha en ordentlig avance. Fasanerna trycker ofta inne i v�ldigt t�ta sn�r best�ende av n�stan ogenomtr�ngliga taggbuskar. Den hund som inte kan avancera i detta kommer inte heller att kunna f� upp f�geln som d� lyckas l�pa undan.

En annan sak (som vi fick erfara) �r erfarenheten av l�parbete. Gamla vilda fasantuppar har precis som gamla tj�dertuppar �verlevt av en anledning och kr�ver en hel del erfarenhet av hunden f�r att bem�stras.

Jag vet att vissa prov p� f�lt diskuteras huruvida de �r jaktenliga eller inte. Att starta p� jaktprov p� Gotland m�ste vara s� n�ra jakt som man kan komma p� underlaget f�lt. Svk Gotland kan verkligen erbjuda bra prov p� bra marker och bra f�glar. F�r mig har proven p� Gotland f�tt en riktig tyngd, v�ger n�stan lika tungt som norrlandsproven ;-)

Vi tackar Svk Gotland f�r ett v�l genomf�rt och trevligt prov!

Alfa st�r f�r fasan mot ett t�tt sn�r av taggbuskar.

B�de hundp�lsar och m�nniskokl�der f�r sig revor efter en omg�ng med dessa.

JA! Hunden ska frivilligt kasta sig in i dessa t�ta och vassa sn�r.

Den av Glesbygdens hundar som inte startats i h�st �r Assor och det g�r honom inte s�mre f�r det. Jag tycker han �r v�ldigt lik min Alfa till b�de utseende och s�tt. Fast, Assor �r nog snyggare �n Alfa.

Assor kunde redan som valp st�lla sig riktigt snyggt av sig sj�lv.

Assor �r en livlig och glad hund som orkar jobba en hel dag b�de i skog och p� fj�ll. Jag �r helt �vertygad om att hans tid kommer f�r jag har sett att det finns potential.

Assor �r en h�rlig personlighet och har ett fantastiskt uttryck! Foto Stein Ole Hagen

Sammanfattande resultat dato 2020-11-17 (* = har startat)

Viltsp�r

Jaktprov skog 

Jaktprov fj�ll 

Jaktprov f�lt 

Utst�llning 

Hd 

Glesbygdens Aya No Uno

* ukl

A/B

Glesbygdens Amiral

 Godk�nd 

8 ukl, * �kl 

Very Good ukl

A/A

Glesbygdens Arko

Godk�nd

8 ukl

Glesbygdens Aussie

Godk�nd

6 ukl

* ukl

8 ukl

Excellent Ck ukl

A/A

Glesbygdens Alf

* ukl, * �kl 

 

Glesbygdens Axl

8 ukl

* ukl

 

Excellent Ck ukl

A/A

Glesbygdens Alvin

* ukl

 

Excellent Ck ukl

 

Glesbygdens Assor

Very Good ukl

 

Glesbygdens Alfa

Godk�nd

* ukl

7 ukl, 7 �kl

Good ukl

A/A

Ovanst�ende tabell visar att man kan vara lyckligt lottad som uppf�dare med att ha valpk�pare som engagerar sig och l�gger ner tid i det hundmaterial de inf�rskaffat. Unghundsklass �r en anlagsklass som bed�mer anlaget i hunden. De f�rv�ntas inte vara f�rdiga jakthundar. �ven om inte alla g�tt hela v�gen till pris s� har alla som startat g�tt f�r h�ga betyg, fler �n h�lften har g�tt till pris, flera har jagat p� fler �n ett underlag och samtliga har gett oss f�rhoppningar inf�r framtiden till att kunna ge oss m�nga fina jaktminnen. Sammanfattande tankar fr�n mig som uppf�dare om hur parningen mellan Gira/Bore fallit ut s� h�r l�ngt kommer i n�sta inl�gg.

V�l m�tt :-)

 

 

2013-10-21 Glesbygdens unghundar del 2

Som m�nga vet s� blev �rets Riksprov i Lycksele inst�llt pga mager f�ryngring och f�geltillg�ng. Luften gick nog ur b�de arrang�rer som lagt ner mycket tid i f�rberedelser och �ven oss Glesbygdare som hade opr�vade kort men stora f�rhoppningar. Vi valde trots detta att k�ra v�r uppladdning som planerat.

Vi bodde toppenbra n�ra markerna och i underbar milj�. V�dret var bra, n�stan f�r bra. Det var alldeles f�r varmt s� vi fick f�rs�ka ta oss ut tidigt p� morgonen, ta l�ng lunchvila och hinna med en sv�ng i skymning.

Morgonstund har guld i mund :-)

V�rme och sparsamt med f�gel gjorde det inte l�tt f�r hundarna som trots det k�mpade p� riktigt bra.

Den l�nga lunchvilan gjorde gott f�r b�de folk och f�.

De hundar fr�n A-kullen som tr�ffades i skogen var Amiral, Alfa, Alf och Aya.

Premi�rvecka som det var fick vi kasta om planerna och f�rs�ka hitta n�gon ledig fj�lljakt n�gonstans. Inte �r det l�tt att hitta plats om man inte varit ute i tid. Med n�gon dags framf�rh�llning lyckades vi hitta en lucka utan att beh�va g� ihj�l oss. Vi som �kte upp till fj�llen var Aya, Alfa och Amiral plus mamma Gira och mynstern Isak.

Tobbe och Aya p� kv�llstur.

Amiral st�r f�r f�gel.

Stefan och Amiral tar igen sig bland enriset.

Aya och Tobbe k�nde f�r samma sak.

Mamma Gira st�r f�r f�gel.

Aya st�r f�r f�gel.

Alfa apporterar f�gel.

Det �r s� h�lsosamt och st�rkande i fj�llen :-)

Sammantaget blev detta en riktigt bra vecka f�r unghundarna d�r de fick jobba p� olika underlag och f� helt ok erfarenhet p� f�gel.

I n�sta del kommer vi till proven och tankar om kullen i stort. �tta av nio i A-kullen har startats p� prov d�r h�lften premierats och �vriga g�tt f�r h�gt pris s�km�ssigt men av olika anledningar inte lyckats fullt ut. Det inl�gget kommer om ett par veckor, n�r 5 Glesbygdare varit nere och testat hur det �r att springa p� Gotlands fina f�lt.

Avslutar med en liten film p� hur Amiral sk�ter ripa p� fj�llet. Visst �r han duktig :-)

 

 

 

2013-10-20 Glesbygdens unghundar del 1

T�nkte f�rs�ka mig p� en liten sammanfattning av det som h�nt kring Glesbygdens A-kull och hur de utvecklat sig nu n�r unghundsperioden n�rmar sig sitt slut. En riktig presentation hund f�r hund kommer efter deras tv��rsdag.

I mars hade vi en valptr�ff nere i Gl�ttestorp hos Alf och hans husse Andreas. Tanken var att tr�ffas och prova p� lite av varje. Sju av nio valpar med �gare hade m�jlighet att komma. Vi hade str�lande v�der och frusen barmark. Omgivningarna var minst sagt vackra.

Tre sugna systrar fr�n Norrland hade l�ngt att �ka i bilen innan de var framme hos br�derna och de vidstr�ckta och viltt�ta f�lten.

Torbj�rn med pappa Bore var p� plats och gav oss okunniga en hel del r�d och tips p� hur man f�r en hund p� f�lt. Bore gick lika flott som alltid. F�r flera av unghundarna var det f�rsta g�ngen p� detta underlag och desto roligare var det att se hur hundarna p� dryga �ret trots det lade upp fina s�k. �ven hararna och r�djuren var ganska intressanta ;-)

Karin och Aussie f�rbereder sitt f�rsta sl�pp p� f�lt.

Visst verkar s�ket vara p� plats. H�r nedan str�cker Alf ut.

Vi hade ett dressyrpass under ledning av Amirals husse Stefan.

Vi tog oss ocks� tid att vila, fika och surra mellan varven.

Det blev inte bara fika utan �ven en massa god mat b�de utomhus och inomhus.

Hundarna fick m�ta lite olika vilt b�de levande och d�da. H�r l�ter Bj�rn Assor k�nna p� en r�v.

...och se det gick ju j�ttebra. Spontanapport!

Hundarna fick �ven prova p� viltsp�r. H�r nedan �r Alfa lycklig av att ha hittat kl�ven.

Lite f�gel hann vi ocks� med. En del hade hunnit lite l�ngre �n andra. H�r �r det Aya som just rest en fasantupp. Husse �r v�ldigt lugn i flog :-)

Det blev en intensiv och v�ldigt trevlig helg. En bra uppladdning f�r de moment som v�ntar framf�r.

I slutet av juni var A-kullen inbjudna som "arbetsmaterial" hos Hundskolan Visions examinationsdag av blivande instrukt�rer. Vi fyra som finns uppe i norra delen av landet valde att vara med p� dagen.

Vi b�rjade med ett teoripass med Mattias och d�refter en del praktik under ledning av instrukt�rerna. H�r nedan tr�nar S�ren och Alvin linf�righet.

Vi tr�nade ocks� lugn i flog p� visionsripa ur spr�ttbur. Det var en trevlig men svettig dag.

Under sommaren s� tr�nade A-kullen efters�ksgrenar p� olika h�ll i landet. N�gra tr�nade �ven viltsp�r.

Karin och Aussie blev b�sta unghund p� efters�ksprovet i H�rn�sand.

S� n�rmade vi oss A-kullens f�rsta h�st som unghundar. Siktet var inst�llt p� Riksprovet skog i Lycksele. Sju av nio (!) Glesbygdare var anm�lda. Tillsammans skulle vi k�ra uppladdning och genrep p� fina skogsmarker hos Aya med husse och matte. Trodde vi ja...mer om detta kommer i n�sta inl�gg :-)

 

 

 

2013-06-01 H�lsning fr�n Alvin

S�ren h�lsar att Alvin har g�tt en dressyrkurs med Fredrik Stenlund i Skellefte� d�r �ven ett 15-tal hundar fr�n irsk setter till str�vh�r var med. Efter en del uppstramning s� satt Alvin lugnt i skott med apportkastare och utf�rde sedan apporten helt klanderfritt innan dagen var till �nda. 

Alvin �lskar vatten och apporterar dummies utan problem �ven om det �r just s� pass isfritt. Efters�k p� f�gel verkar ocks� fungerar bra.

 

 

2013-05-21 H�lsning fr�n Axl och Assor

De b�da Glesbygdsgrabbarna som bor i Sveg har den g�ngna helgen varit p� Svk J�mtland/V�sternorrlands utst�llning i �stersund. Det visade sig vara tv� snygga grabbar. Stort tack till Goon och Bj�rn som visade upp dem! Grattis till er b�da! Domare var Aina Lundmark

Axl fick Excellent, Ck och blev BIM! Vilken tur att han var s� snygg s� Goon f�r lov att g� p� fler utst�llningar :-)

F�r er som undrar s� har Axl amputerat sin svans pga skada.

Assor fick Very Good! Mycket bra jobbat Bj�rn som deltog p� sin f�rsta utst�llning. Alla ska vi b�rja n�gonstans.

Till Bj�rn - Gissa om uppf�daren k�nner igen sig i din resa med Assor :-)

 

 

2013-05-15 H�lsning fr�n Stefan och Glesbygdens Amiral

T�nkte bara skriva n�gra rader och ber�tta lite vad som h�nder h�r p� �n. Vi har haft den �rliga jakthundutst�llningen och vi �r n�jda med resultatet. Amiral fick Very Good och hade det inte varit f�r att veterin�rerna skrivit lite otydligt i hans journal s� hade han f�tt Excellent. Det saknas en tand uppe framme och allt tyder p� att anlaget skadats av trauma innan skiftet av t�nder. I �vrigt fick han j�ttefin kritik av Eva J�nsson som d�mde.

Vi tr�nar p� med sp�r, lydnad och apport. Det b�rjar h�nda saker och idag hade vi riktig kvalitetstr�ning med sl�psp�r och vattenapportering. P� sp�ret hade vi kanin och i vattnet apportbock och dummies. Han sp�rade relativt lugnt i linan och tog kaninen n�stan utan stimuli. Inget kr�ngel utan lugnt och fint vid sidan av mig ut ur skogen. J�ttekul!

Hur det g�r p� vattnet kan ni se p� den video jag f�rs�ker bifoga:

H�lsningar fr�n Stefan och Signe med flock p� Gotland

 

 

2013-03-02 H�lsning fr�n Glesbygdens Alf

Husse Andreas h�lsar att Alf verkar bli en uth�llig jaktkompis som inte tr�ttnar i f�rsta taget.

Han ser ocks� ut att vara en naturlig beg�vning vad g�ller apportering. Bara dryga �ret och redan sugen p� sl�psp�r p� elitniv� :-)

                                                                                                                           Foto: Andreas Jansson

 

 

2021-02-09 och 10 Unghundstr�ning med Svk Bottenviken

Fyra av de nordligaste Glesbygdarna (Aya, Alvin, Aussie och Alfa) sammanstr�lade i ett ridhus utanf�r Pite� den g�ngna helgen f�r att l�ra och tr�na tillsammans med andra unga bottenvikare och v�sterbottningar. P� bilden nedan ses n�gra av instrukt�rerna som hj�lpte till med inkallning, linf�righet, stadga och apport.

Ett ridhus fyller sin funktion f�r hundtr�ning under denna �rstid i vinterkalla och sn�rika norrland.

H�r �r hela g�nget samlat och tittar p� Tobbe som visar hantering med Glesbygdens Aya. 

Aya trivdes lika bra i husses kn� som i kopplet bredvid matte Marie under helgens tr�ning. Det spelade ingen roll om det luktade h�st eller en busig kompis kallade p� uppm�rksamheten. Hon sprang som ett skott raka sp�ret till matte och v�ntade lyckligt p� hennes ber�mmande r�st och klapp.

S�ren och Alvin gjorde ett lika bra jobb och passar varandra perfekt. Han �r v�ldigt lyh�rd och f�rs med sm� medel. En glad hund som tycker om att g�ra som husse s�ger. Riktigt snygga �r de ocks�! Vem blir inte avis p� den d�r kontakten :-)

Karin och Aussie tr�nar apport. Det ska bli sp�nnande att f�lja detta ekipage. Jag sa det redan i valpl�dan, Aussie har enligt min mening den b�sta mentalitet jag n�gonsin sett. Hon �r s� samlad och lugn och trots det en stor arbetslust och f�ljer med gl�dje matte Karins minsta vink.

Min egen lilla busa sk�tte sig �ver f�rv�ntan och utm�rkte sig inte p� n�got s�tt med tanke p� hennes livlighet. Hon h�ll ihop j�ttebra till b�de sinne och s�tt trots att det var f�rsta g�ngen hon s�g och luktade p� h�st samt tr�nade i grupp. Det var till och med bara andra g�ngen som matte k�rde linf�righet (bortsett fr�n utst�llningstr�ningen). Jag k�nner mig betydligt n�jdare efter denna helg och k�nner hopp inf�r kommande v�rfj�ll.

Vi Glesbygdare bodde p� Burmans Hotell d�r Aya Nr Unos flock huserar. Vi fick en riktigt trevlig kv�ll tillsammans. Synd att tiden g�r s� fort.

Som avslutning lyssnade vi till Dick som delade med sig av de erfarenheter som han samlat p� sig under sina �r som j�gare, hundf�rare och domare. Han har som vanligt m�nga kloka tankar och �r en av de som betytt mest f�r undertecknad p� sin krokiga bana inom f�gelhundsv�rlden.

Stort TACK Svk Bottenviken och ni som h�ll i tr�darna f�r denna trevliga helg! 

 

 

2021-02-05 H�lsning fr�n Arko

Husse Andreas h�lsar att Arko h�ller p� att bli vuxen och �r en riktig sk�ggig herreman.

 

Arko har f�tt b�rja k�nna p� vilt i apporteringen. H�r �r ett lite annorlunda s�dant.

 Foto Andreas Olsson

 

 

 

2013-01-28 GRATTIS Glesbygdens A-kull p� f�delsedagen

P� bilden �r kullen 3 veckor gamla och ligger t�tt och gosigt  i en l�da medan gammelmatte st�dar lyan.

Mamma Gira skickar en speciell sn�ig men varm h�lsning till sina sm� f�rstf�dda <3

 

 

 

2013-01-23 H�lsning fr�n Aussie

T�nkte att jag skulle bli b�ttre p� att l�gga ut lite h�lsningar fr�n Glesbygdens A-kull.

Aussie �r matte Karins n�rmsta medarbetare p� Norra Skogs�garna i �-vik b�de bredvid skrivbordet och ute p� f�ltjobb i skogen. Aussie har nog den b�sta av- och p�knapp jag sett p� en hund. Hon �r lugn och trygg hemma p� g�rden och trivs j�ttebra med sina tre sm�hussar. N�r det sedan handlar om f�gel s� kopplar hon p� en stor jaktlust med mycket spring i benen.

Foto: Karin H�gglund

 

 

2012-11-24 Svk-utst�llning i Ume�

Tre glesbygdare har nu f�r f�rsta g�ngen visats upp i utst�llningsringen, 10 m�nader gamla. Det �r inte annat �n att jag k�nner mig lite stolt (eller snarare mycket stolt) �ver Giras fina avkommor som alla sk�tte sig j�ttebra och fick fin kritik. Det var v�l uppf�darens egna lilla busa som inte r�ckte hela v�gen eftersom domaren tyckte att hon hade f�r kort p�ls p� ryggen. Detta uppv�gdes dock med r�ge av syskonens fina resultat.

Fr�n v�nster - Alfa, S�ren, Alvin, Karin och Aussie

Sammantaget �r min egen tolkning att domaren denna dag (av den halva jag s�g) prioriterade mentalitet och h�rlag p� hundarna. Alla som var spralliga, busiga eller pipiga fick nedslag. Hunden fick hellre ha svansen mellan benen och rygga f�r m�tstickan �n vifta p� svansen och vilja pussa domaren i ansiktet. (Om vi nu ska ta ytterligheterna.) Str�vh�r med kort p�ls fick nedslag. Min upplevelse var att p�lsen hellre fick vara l�ng, mjuk och gles �n kort, str�v och h�rd. Samtidigt upplevde jag inte domaren som helt konsekvent i detta heller. En sak som han dock var stenh�rd p� var att hundarna inte fick vara kvadratiska, n�got som jag vet att Gira (som inte �r kvadratisk) fick nedslag f�r p� Stockholms Hundm�ssa n�r det skulle avg�ras vem som skulle f� Cacib. Jag �r v�l garanterat n�got partisk i min tolkning, men upplever att det spretar en del n�r det g�ller utst�llningsbed�mningar trots att domaren s�kert kan ha flera r�tt i sina beslut d�r och d�. En hund ska v�l inte kunna f� ett cert ena dagen och ett andrapris av en annan domare dagen efter? Eller?

Mer om Alfa och utst�llningen kan du l�sa h�r.

Hursom s� var det precis som vanligt att de hundar som alltid g�r bra p� utst�llningar gick bra �ven i Ume�. Vi skickar ett stort grattis till str�vh�rstiken Toka (med �gare Nina och Torulf) som blev BIS och �ven fick sitt f�rsta Cert.

�ter till glesbygdarna. F�rst ut var S�ren och Alvin (hane7). Alvin �r en st�tlig och rej�l hane som fick fin kritik med excellent, ck och andra b�sta str�vh�rshane. Stort grattis S�ren och Eva!

 

Sedan var det tikarnas tur och f�rst ut d�r var Karin och Aussie (tik 4). �ven hon med fin kritik och fick framf�rallt ber�m f�r sin fina mentalitet. Resultatet blev excellent med ck och femte b�sta tik. Karins tre gossar �nskade att mamma skulle komma hem med en fin pokal men fick ist�llet en j�ttefin rosa rosett f�r Aussies cert kvalitet. De blev garanterat lika glada f�r den. Stort grattis till Karin med fam.

 

 

 

 

Presentation A-kullen 

Alfa (tik 9) som �r min egen lilla busa presenteras kontinuerligt i hennes egen dagbok. V�l m�tt d�r.

 

 

2020-09-27 Presentation A-kullen - Aya No Uno (tik 1)

Glesbygdens Aya No Uno 7 m�nader - 20 kg och 59,5 i mank

En fr�ken som funnit sig v�l tillr�tta i flocken. �lskar att b�dda med filtar och ligga i fot�ljer. Hon pratar mycket p� morgonen och n�r det �r dags f�r mat, som mamma Gira. �r v�ldigt lugn n�r hon �r inomhus.

En �ppen och glad hund som �lskar att jobba och har l�tt f�r att l�ra. Hon har mycket bra tryck i skogen. �r v�ldigt f�ljsam med sm� medel. Hon har k�nt p� en och annan f�gel. Hon markerar l�pa, st�r stramt, �r relativt lugn i flog, utreder och rotar ej �n s� l�nge. Hon har en stor vattenpassion. Hon �r v�ldigt uppm�rksam p� sin f�rare. Apporten g�r bra, vi har tagit det lungt. Alla moment ska sitta ordentligt innan vi g�r vidare med n�sta. Hon kan idag h�lla, b�ra och gripandet �r p�b�rjat.

Sammantaget en lovande och social hund som hela familjen trivs mycket bra med.

/Burmans i P�lmark

 

 

2020-09-26 Presentation A-kullen - Aussie (tik 4)

Glesbygdens Aussie 6 m�nader - 18 kg och 57 i mank

Vi har f�tt den allra underbaraste hund man kan t�nka sig! I skog och mark �r det fullt �s och i hemmet �r hon den allra goaste familjehund som st�r pall f�r tre vilda barn och dessutom har v�ldigt roligt med dem. Hon har ett psyke som �r underbart - nyfiken och glad i kontakt med fr�mmande m�nniskor, nyfiken och n�got f�rsiktig i f�rsta kontakten med andra hundar; sedan om andra hunden �r med p� takterna, ofta Aussie som �r vildast. Vi har medvetet legat lite l�gt med f�gelsituationerna, men hon visar fina st�ndanlag och har ett enormt f�gelintresse. Helt �vertygad om att hon kommer att utvecklas till en skarp f�gelj�gare. Det k�nns otroligt ansvarsfullt och n�stan h�gtidligt att forts�tta fostra ett s�dant fint �mne som Aussie �r. Nu k�r vi!

/Karin och Aussie Arn�svall

 

 

2020-09-20 Presentation A-kullen - Assor (hane 8)

Glesbygdens Assor 7 m�nader - 24 kg och 61 i mank

Assor �r en livlig och arbetsvillig hund med mycket energi, trots det har han l�tt att koppla av. Han �r l�ttl�rd, rolig att jobba med och kanske lydig. Vi har dock en bit kvar n�r st�rningen blir stor. Assor har stort intresse f�r f�gel och har st�tt f�r b�de tj�der och ripa. Han h�ller bra kontakt i skog och p� fj�ll. Han spontanapporterar g�rna och tar alla chanser att bada.

/Bj�rn i Sveg

 

 

2020-09-15 Presentation A-kullen - Afl (hane 5)

Glesbygdens Alf 7 m�nader - 23 kg och 61 i mank

Alf �r en underbar hund som s�ker med bra fart och reviering f�r att vara s� liten. Han sk�ter f�gelsituationerna riktigt bra. �ven apporteringen verkar inte bli n�gra st�rre problem, han h�mtar villigt och g�r i vatten. Mentalt �r han tyst och lugn i olika milj�er och helt ober�rd vid skott.

/Andreas utanf�r Vara

 

 

2020-09-07 Presentation A-kullen - Axl (hane 6)

Glesbygdens Axl 7 m�nader - 23 kg och 61 i mank

En l�ttsam hund - l�ttdresserad, �ppen och glad. Mentalt bra. "On�digt" glad i m�nniskor och andra hundar, men b�ttre det �n tv�rt om. Tyst - ingen gn�llspik. Verkar g� bra med apporteringen. N�stan f�r bra f�r att jag ska vara lugn, risk att det blir n�t bakslag. Pang p� r�ven. H�mtar m�sen i vattnet med spr�ng. Stor vattenpassion, simmar bra. Har ett mycket bra h�rlag - t�tt och str�vt.

/Goon i Sveg

 

 

2020-09-05 Presentation A-kullen - Alvin (hane 7)

Glesbygdens Alvin 6 m�nader - 23 kg och 58 i mank
 
Jag v�gde Alvin h�romdagen och d� v�gde han 25 kg och ca 60 cm h�g. Jag tycker det �r l�tt att l�ra Alvin, han verkar uppm�rksam och klok. Han �r livlig men har ganska l�tt f�r att varva ned och g�r bra att ha i ett t�lt. Har inte blivit s� mycket jakt �n (jaktsituationer), har inte hittat s� m�nga f�glar �n.
 
Apporten verkar inte bli n�got problem med, han simmar och apporterar b�de dummys och f�gel. M�ste dock sk�rpa till det med f�gelbehandlingen s� han inte tuggar.
 
H�lsningar S�ren i Myckle Skellefte� som nu drar ut p� �lgjakt!

 

 

2020-09-04 Presentation A-kullen - Arko (hane 3)

Glesbygdens Arko 6 m�nader � 20 kg och 61 cm i mank

Arko har efter en busig start i livet blivit en relativt lugn och harmonisk hund. S�tter jag mig i soffan l�gger han sig p� mattan. V�ldigt lite pip och gn�ll �nnu s� l�nge. Vi har haft en hel del f�gelkontakter fr�n 6 m�naders �lder p� b�de Fasan och Rapph�ns. I �vrigt s� k�r vi lite viltsp�r, apportering och lydnad. Vi har en bra bit kvar men m�let �r att f�lla f�rsta f�geln innan �rets slut.

/Andreas och Arko fr�n Dalsland

 

 

2020-09-03 Presentation A-kullen - Amiral (hane 2)

Glesbygdens Amiral 6 m�nader � 23 kg och 60 cm i mank

�ppen och tillg�nglig. Livligt temperament. Stor arbetslust. Alltid glad och beredd p� aktivitet. Kan koppla av. Han �r inte vek. Han har rej�l d�dkraft och goda nerver. Stor jaktlust. Han har inte visat n�gon lust att f�rsvara och han har heller inte visat n�gon sk�rpa. Han �r mycket social och alltid glad. Han har god koncentrationsf�rm�ga - trots sin l�ga �lder.

Han griper och b�r g�rna saker spontant. Vi jobbar med grunderna i apporteringen och g�r inte vidare f�rr�n vi har ett s�kert h�ll-fast.

Amiral g�r spontant i vatten och h�mtar det han hittar.

Vi har inte haft honom f�r s� mycket f�gel �nnu men det k�nns som om han har f�ruts�ttningar f�r att bli en bra jakthund. Han har st�tt f�gel n�gra g�nger utan n�gra st�rre ovationer. Ganska l�tt att bryta och jobba vidare.

Han �r en riktigt h�rlig hund som �lskar att brottas med husse p� k�ksgolvet! Han b�rjar bli riktigt stark :-)

Vi jobbar vidare i takt med hans utveckling. Han �r ju �nnu bara en liten yngling...

/Stefan och Signe Romakloster Gotland

 

 

2020-09-03 A-kullen snart unghundar

M�nga av er har fr�gat hur det g�r med kullen. Man saknar information om det h�r p� hemsidan. Sj�lv har jag inte ens t�nkt tanken eftersom v�r egen glesbygdsblogg �r s� aktiv. Jag f�r l�pande rapporter, bilder och filmer om hur glesbygdshundarna utvecklas. Det �r s� roligt att l�sa och jag �r s� tacksam f�r de engagerade m�nniskor som velat k�pa en hund fr�n Glesbygdens kennel.

Jag har �ven haft f�rm�nen att f� h�lsa p� de tre nordligaste hundarna i deras nya flock. Vilka fantastiskt aktiva hem de hamnat i! Det b�sta �r att jag vet att hundarna kommer att f� jaga. Min m�ttstock p� om jag gillar en hund eller ej �r om jag skulle t�nka mig att ta �ver hunden, jobba med den och ha den i mitt hem och i min flock. Av de tre jag tr�ffat s� skulle jag l�tt ta �ver dem om �garen f�r f�rhinder p� n�got s�tt. Om �n jag �r "n�got" partisk s� tycker jag att det ser bra ut och det �ven p� de som jag inte hunnit tr�ffa. Det �r v�l kanske min egen lilla Alfa som �r den som kommer att kr�va mest arbete innan hon �r d�r jag �nskar. Hon �r en h�rlig turbotjej med stor lust att arbeta. Hon �r kort och gott precis s� som jag ville ha n�sta valp.

Jag har fr�gat �garna till glesbygdshundarna om de skulle kunna t�nka sig att presentera sina hundar h�r med bild och lite text. De var postitiva och h�r ovan f�ljer presentationerna.

 

 

2021-03-27 Valparna 8 veckor - Leverans

Sista m�ltiden tillsammans

Valparna blev 8 veckor i l�rdags 24/3. Nu har alla sm� glesbygdare flyttat till sina nya hem. Enligt �garna sj�lva har resorna g�tt j�ttebra. Det v�rmer gott i uppf�darhj�rtat att valparna varit trygga med relativt ok�nda personer p� mer eller mindre l�nga resor.

Gira myser med Alfa och Aussie (som vi fick gosa med ett par dagar extra)

Det �r tomt och vemodigt h�r hemma i Glesbygden men samtidigt vilsamt, lungt och sk�nt d�r jag ser fram mot en sp�nnande v�r och mycket som ska h�nda. Det kliar i fingrarna att f� umg�s med och l�ra k�nna min egen lilla busa, Glesbygdens Alfa. Det f�rsta vi ska g�ra �r att umg�s p� tu man hand b�de dag och natt under n�gra dagar. F�r att inte Gira ska sakna valparna allt f�r mycket s� ska vi s�tta ig�ng med lite m�linriktad och planerad tr�ning av b�de hj�rna och kropp. Gira har �terh�mtat sig helt fantastiskt bra och �r nu i r�tt bra trim fysiskt.

En ny dressyrdagbok p� Alfa startas inom kort.

Alfa in action

H�r kommer en kort presentation av de som f�rv�rvat sig en egen Glesbygdare. Vi �r spridda �ver landet med en �verv�gande del p� norra halvan. Jag �r s� glad och tacksam �ver att dessa fantastiska m�nniskor velat k�pa en valp efter Gira och Bore. De har mitt fulla st�d och f�rtroende. Jag ska g�ra vad jag kan f�r att st�tta och hj�lpa de som beh�ver det och ser fram mot m�nga roliga och sp�nnande jaktminnen tillsammans.

Varmt v�lkommen f�rsta g�nget Glesbygdare!

  

Glesbygdens Aya No Uno flyttar till fam Burman i P�lmark Pite�

Glesbygdens Amiral flyttar till Signe och Stefan p� Gotland

Glesbygdens Arko flyttar till Andreas i Fr�ndefors

Glesbygdens Aussie flyttar till fam H�gglund i Arn�svall

Glesbygdens Alf flyttar till Andreas i Gl�ttestorp

Glesbygdens Axl flyttar till Goon och Hillevi i Sveg

Glesbygdens Alvin flyttar till S�ren och Eva i Myckle Skellefte�

Glesbygdens Assor flyttar till fam Groth i Sveg

 

 

2021-03-20 Valparna 7 veckor

Valparna blev 7 veckor i l�rdags den 17/3. Nu v�ger alla valparna n�stan 5 kg. De har avmaskats f�r sista g�ngen.

Det h�r med kuttersp�n i valpl�dan undrade jag om det var s� bra egentligen efter att startat damsugaren n�stan varje timme varje dag n�r Gira, jag och andra hoppat ut och in ur valpl�dan. Varje vecka har jag finst�dat och skrubbat l�dan/hagen ordentligt med s�pa. Min skepsis gjorde att jag testade en dag med tidningar och jag kan garantera att den smet och doft som n�dde mig n�r jag kom ner p� morgonen var betydligt v�rre �n lite sp�n runt hela huset.

Valparna har verkligen blivit avtrubbade p� damsugarljud s� det borde inte bli n�got problem f�r de nya �garna att st�da med valpen i n�rheten. H�r nedan ses min lilla hj�lpreda som g�rna st�dar hagen och ibland prickar sops�cken med sina sp�nslevar.

Tipset jag fick ang kuttersp�n var ocks� att mot slutet ta bort allt sp�n f�rutom fr�n det h�rn d�r de bajsar mest. Jag var v�ldigt skeptisk att detta skulle fungera och s�g framf�r mig hur alla tidningar och valpar �terigen skulle vara nersmetade. D�m om min f�rv�ning n�r valparna en efter en valde sp�net framf�r tidningspapperet. De har l�rt sig att g� p� l�da! Inte undra p� att v�rvalpar s� desperat letar efter sista sn�fl�cken f�r att g�ra sina behov. N�gon fler som upplevt det?

Valparna �ter ute minst en g�ng per dag. �r det inkomster s� �r det utgifter. Alla har gjort sina behov utomhus flera g�nger. Rumsrenheten �r p�b�rjad.

Gira blev galet glad av att f� vara ute med sin kull. Hon busade allt vad hon kunde med sina sm�.

Valparna tycker ocks� det �r h�rligt att vara ute i det fria. Det �r ingen som sticker men de unders�ker g�rna n�romr�det med eller utan Gira. Sn� under tassar och i p�ls verkar inte heller vara n�got problem. Ig�r fick vi 20 cm nysn�.

Gira tr�nas nu f�r fullt och �r uppe i n�rmare en mils l�pning per dag. P� dagens skoterrunda hann hon st� f�r en tj�dertupp och en tj�derh�na som satt i tr�den. Till hennes f�rtret kom k�ra j�mthundstiken lufsandes efter och f�rst�rde b�da situationerna. Gira som l�ngtat s� efter dessa dofter blev lite sur faktiskt. J�mten fattade inget :-)

H�r kommer en liten film som visar valparnas f�rsta steg p� sn�n och Giras stora gl�dje.

Alla valpar �r nu placerade hos var sin valpk�pare utom tik 1 och tik 9 som jag velar mellan. Jag har best�mt mig flera g�nger men �ndrat mig. Egentligen s� spelar det v�l ingen roll n�r jag gillar b�da s� mycket. Det borde ju bli bra vilket som. Dessutom s� vet jag att den andra tiken kommer att hamna i riktigt bra h�nder. Jag har f�tt hj�lp av kunniga valpv�ljare s� det k�nns som om jag vet om styrkor och brister de har b�de mentalt och exteri�rt. Trots det v�ger det lika. Grrr....

Valpbesiktningen �r p� torsdag 22/3 s� d� ska valpk�parnas valda namn placeras p� r�tt hund mha mikrochip.

Valpk�parna har efter behov f�tt en ordentlig slutlig presentation p� de valpar som passat dem b�st utifr�n deras �nskem�l och d�rmed varit mest intressanta. Det roliga �r att det k�nns som om det funnits en valp f�r varje k�pares personliga �nskem�l...som om det var t�nkt. Den slutliga presentationen l�gger jag inte ut h�r utan den tillh�r k�parna. D�remot t�nkte jag visa lite bilder fr�n ig�r kv�ll. Valparna hade inte f�tt kv�llsm�let �nnu s� de �r lite tomma i magarna, vilket s�kert kan synas p� bilderna av ett tr�nat �ga.

Glesbygdens Alfa eller Aya No Uno

Glesbygdens Amiral

Glesbygdens Arko

Glesbygdens Aussi

Glesbygdens Alf

Glesbygdens Axl

Glesbygdens Alvin

Glesbygdens Assor

Glesbygdens Alfa eller Aya No Uno

 

 

 

2021-03-15 Valparna 6 veckor

Valparna blev 6 veckor i l�rdags den 10/3. Hj�lp vad tiden g�r!!! H�r brottas jag med vilken valp som ska stanna kvar i glesbygden. Ibland �r det tik 1 och ibland �r det tik 9. B�da �r fina p� sitt s�tt och tilltalar mig lite olika. Fr�gan �r vad som ska �verv�ga???

Valparna �ter nu endast valpfoder. Gira hoppar in ibland och tjuvdiar sina valpar samtidigt som hon kan s�ga ifr�n ibland. Hon har nu inte mycket mj�lk kvar i sina juver. Endast minskning av mat och �kad motion tyckte jag inte hj�lpte fullt ut f�r att sina Gira. Jag tror hon tycker om att dia. Jag fick tips att h�lla Gira fr�n valparna i tre dagar och det gav effekt. Juvren har nu minskat i storlek och skinnet b�rjar skrynklas.

Gira �r fortfarande sugen p� mat men den maniska fixeringen som kom i samband med att hon blev dr�ktig �r p� v�g att f�rsvinna. Gira har n�gon enstaka g�ng hoppat in i hagen och kr�kts upp mat �t valparna. F�r hon ett tuggben nu s� springer hon raka v�gen och dumpar det i valpl�dan. Tidigare fick valparna inte ens snusa p� det.

Gira har nu �ven b�rjat busa en hel del med valparna. Idag �r det milt ute s� valparna har f�tt komma ut och k�nna p� sn� f�r f�rsta g�ngen. Gira blev �verlycklig �ver sin flock och busade glatt med valparna. En och annan blev sn�mulad genom ett stadigt nackgrepp. En film p� detta kommer inom kort.

Tanken �r att b�rja g� ut med valparna efter vila och mat. Men jag gruvar mig lite med tanke p� att de var r�tt s� or�dda f�r den nya milj�n utomhus. Jag l�r v�l f� springa och leta valpar runt husen p� g�rden. Jag f�r se till att ha med mig Gira. Hon �r ett bra dragpl�ster. Snart ska vi �ven ut och �ka lite bil s� att resan hem inte blir den f�rsta p� fyra hjul. En snuttefilt till varje valp �r placerad i valpl�dan. Den f�r de med sig hem f�r att de ska k�nna igen doften av mamma och syskonen.

Valparna blir mer och mer sociala. Nu ropar de efter lite m�nsklig kontakt n�r de radar upp sig p� bakbenen i valphagen. Jag f�rs�ket gosa med varje valp varje dag. Vi tittar p� klor, t�nder och p�ls. Alla �r inte s� f�rtjust med att sitta stilla i famnen. Dock g�r de det om man �r lite best�md och l�gger dem p� rygg. Ingen av valparna har visat mig n�got ettrigt hum�r genom att s�ga ifr�n.

I mina �gon �r valparna v�ldigt j�mna till storlek och s�tt. H�rlaget skiljer dock en del. Det finns lurviga valpar och de som �r r�tt s� korta. Dock tror jag att alla kommer att bli str�vh�riga.

Valparna �ter 4 g�nger per dag. Jag k�r inte p� exakta klockslag p� utfodringen utan jag har l�rt mig h�ra och se p� valparna n�r det �r dags f�r en ny m�ltid. Alla �ter med god aptit. De som �r klara f�rst f�rser sig utan tvekan fr�n sina syskons sk�lar.

Nu till valppresentationen 6 veckor.

Tik 1 - en tik som visar en del sj�lvst�ndighet men trots det snabbt vinker svansen mellan benen n�r jag l�gger henne best�mt p� rygg. Verkar ha en perfekt mentalitet. Kan sk�lla en del vid bus med sina syskon.

  

Hane 2 - en ganska busig krabat som forts�tter att vara favorit i mina �gon. �r den valp som har ett uttryck som �r mest lik Gira.

  

Hane 3 - den valp som jag studerat mest under denna vecka. Har tidigare f�rsvunnit i m�ngden men visar nu en hel del tuffa sidor i bus med sina syskon. Gruffar, morrar och kampar. Visar ganska mycket vilja.

  

Tik 4 - valpen med den h�rligaste mentaliteten. En av favoriterna som jag g�rna tar upp i famnen n�r jag sitter soffan framf�r tv:n. Hon kan busa vilt med sina syskon men �r otroligt gosig och social med oss m�nniskor.

  

Hane 5 - �r nog den mest sociala. Ropar fr�n l�dan att han vill komma ut till oss i huset. N�r jag kliver in och s�tter mig i valphagen �r han den f�rsta som kryper upp i famnen f�r att gosa. De �vriga biter mig allt vad de hinner och kan runt f�tterna. Pratglad men supermysig.

  

Hane 6 - fortfarande den som �r mest matgalen genom att snabbt gluffsa i sig maten och sedan ta sk�l f�r sk�l av de l�ngsammare syskonen. Jag brukar lyfta upp honom n�r han �tit klart. �r kanske inte l�ngre den tuffaste valpen. Har nog passerats av hane 3. Har utvecklat en lugn, stabil och trygg attityd. Viftar mycket p� svansen. Fortfarande t�tast p�ls.

  

Hane 7 - en smart valp som �verlistar b�de herr och fru uppf�dares antirymningsanordningar. En social valp som s�ker konakt. �r ganska livlig men har inga problem att slappna av. �r bland de f�rsta att l�gga sig till ro och �ven en av de f�rsta att vakna till. Inte lika pratglad som tidigare, men anv�nder g�rna r�sten. Klart lurvigast.

  

Hane 8 - en valp som jag tror mig �r r�tt fin exteri�rt eftersom han st�ller upp sig sj�lv de f� g�nger man f�r honom att st� stilla. Livlig och busig. Har ganska l�nga t�ckh�r. P�minner lite om tik 9.

  

Tik 9 - och s� den valp som g�rna utm�rker sig...i det mesta. �r minst och livligast. Piper n�got. Det lyser bus och arbetslust i �gonen. �r ig�ng f�rst och kommer till ro sist. Det kommer en svans mellan benen tillslut efter ett ganska best�mt grepp p� rygg i famnen. Har en tydlig egen vilja. 

  

 

 

 

2021-03-07 Valparna 5 veckor

Valparna blev 5 veckor i l�rdags den 3/3. Nu v�ger alla valparna �ver 3 kg. Det skiljer ca 500 g fr�n den minsta till den st�rsta. Valparna �ter nu till st�rsta del foder. Gira har f�tt minskade portioner och �kad motion f�r att minska sin mj�lkproduktion. Pga detta har hon tappat det lilla hull hon hade kvar s� jag vet inte om jag ska ge mer mat eller �ka siningen �nnu mer f�r att den ska g� fortare.

Valparna fick lite diarre av �kad fodergiva trots att jag tycker att �verg�ngen g�r l�ngsamt. Det verkar dock inte blivit s� allvarligt. Alla �ter, sover, v�xer och busar lika mycket som vanligt.

N�r valpl�dan ut�kades till �ven valphage s� tyckte jag att mina valpar blev busiga men nu kan jag konstatera att det �r 9 pirayor som hugger tag i mina h�lsenor s� fort jag kliver in i l�dan. Jag trodde f�rst att jag skulle f� det sv�rt att l�mna fr�n mig valparna till sina �gare men b�rjar nu mer och mer inse att det nog kommer att bli r�tt s� sk�nt. Extra sk�nt �r det att jag inte beh�ver st� f�r uppfostringsbiten p� mer �n en. Tror jag kan inse lite av den k�nsla som mor- och farf�r�ldrar k�nner n�r de �terl�mnar barnbarnen till sina f�r�ldrar :-)

Jag kastar in lite nya leksaker i hagen nu och d� s� att de inte bara ska ha varandras �ron och svansar att bita och dra i. Ni kanske undrar vad som intresserar valparna denna g�ng?

Ja det �r inget mindre �n en r�vsvans. Jag hade inte kunnat dr�mma om att de skulle bli s� i gasen av denna lurviga skapelse. Alla ville ha den. De slet och drog �t var sitt h�ll.

Valparna har �ven f�tt komma ut i �vriga huset tre och tre. Det �r otroligt intressant att se hur olika de tar sig an den nya milj�n. N�gon tar god tid p� sig innan den v�gar l�mna rummet med valphagen medan en annan rusar genom hela huset p� en g�ng. Alla har dock tagit f�r sig s�sm�nginom och visar ingen st�rre os�kerhet eller r�dsla. P� bilden �r det tik 4 som tycker att sonens socka var rolig att b�ra omkring p�.

Jag har hela tiden visslat p� valparna n�r de ska f� mat. Detta testade jag p� de valpar som var l�sa i huset. De kom rusande n�r jag visslade och smaskade g�rna i sig en liten godbit. Inkallningstr�ningen �r p�b�rjad :-)

Valparna har �ven f�tt tr�ffa �vriga hundar i flocken och det gick lika bra som f�rv�ntat. J�mthundstiken �r b�sta lekkamraten av alla.

Sedan kunde jag inte l�ta bli att se lite vad valparna gjorde n�r mamma Gira fick ett stort och smaskigt tuggben. �n har inte alla valpar f�tt tr�ffa den sura mamman. Jag tycker det �r intressant att se hur m�nga g�nger och hur kraftigt Gira m�ste s�ga till innan valpen fattar att sura mamman inte vill dela med sig. Hane fem p� bilden nedan testade tre g�nger med �kad tills�gelse f�r varje g�ng innan han fattade vinken.

Det blir tidig morgon h�r i huset varje dag nu eftersom hela kullen �r fast beslutna om att de SKA ha mat absolut senast klockan halv sex. Valpl�dan beh�ver st�das morgon och kv�ll f�r att milj�n ska vara trevlig och lukta helt ok f�r oss alla.

Nu �r det h�g tid f�r valppresentationen 5 veckor. Presentationen anger l�get just nu och hinner garanterat �ndra sig p� ett eller annat plan innan det �r dags f�r leverans.

Valparna har nu bytt lite roller och visar fler och fler egenskaper. Jag ska f�rs�ka beskriva lite av det jag sett s�h�r l�ngt. Gemensamt f�r alla �r att t�nderna verkar komma p� r�tt plats. Alla �r inte helt ute �nnu s� jag avvaktar med ett helt s�kert utl�tande. Kanske bettet blir en av bilderna i n�sta presentation. �r det n�got ni saknar ni som tittar p� dessa bilder?

F�r egen del som har chans att v�lja p� en av tre tikar �r l�get nu s�dant att jag kan t�nka mig att ta vem som helst av de tre. Dock m�ste jag ju g�ra ett val och det �r v�l det som �r lurigast. Den som vill komma hit och hj�lpa mig �r v�lkommen. 

T�nkte f�rst visa ett par bilder p� hur Gira s�g ut vid 8v.

Tik 1 - en harmonisk tik med kortast p�ls som inte visar s� mycket attribut i ansiktet �n s� l�nge. Dock kommer fler och fler l�nga str�n l�ngst ut p� �ronen. L�gger sig och sover lika g�rna f�r sig sj�lv som i ett ormbo av syskon. Hon har skakat lite n�r jag h�llit i henne och jag var fundersam om hon var den f�rsiktigare typen, men bes�ken ute i huset och bland andra hundar har visat att hon �r minst sagt kavat.

     

Hane 2 - en egen liten favorit bland hanarna. �r en glad, busig och energifylld valp s�h�r l�ngt. Har varit en av de mindre valparna men har under senaste veckan �tit som en h�st och g�rna stulit mat fr�n sina syskon. Han �r nu en medelm�tta viktm�ssigt. Fin p�ls och fint attribut med ett i mina �gon trevligt sinne.

   

Hane 3 - en valp som aldrig utm�rkt sig s�rskilt. En i m�ngden som har j�ttefin p�ls och mindre attribut i ansiktet. Or�dd och nyfiken utan att vara f�r framfusig och of�rsiktig. �ter, leker och sover som en vanlig trygg valp ska g�ra.

  

Tik 4 - en trevlig och stabil tik som p� n�got s�tt k�nns lite vuxen i sinnet j�mf�rt med sina syskon. Har fin p�ls och tydligt attribut i ansiktet. Var helt or�dd n�r hon kom ut i huset. Beh�vde inget st�d f�r att utforska. Leker lika g�rna sj�lv som i grupp. Myser g�rna i famnen.

  

Hane 5 - en lugn myshane som �r den som f�rst krypit upp i famnen och verkligen tycks njuta av att bli ompysslad. Har de sista dagarna utvecklat en klar sj�lvst�ndighet. Vill g�rna ut ur hagen och leka med de stora hundarna. Detta f�rmedlar han g�rna med sin r�st. Har fin p�ls och inte s� mycket attribut i ansiktet �n s� l�nge.

  

Hane 6 - som jag hela tiden kallat buffeln. Nu har han bytt gestalt en aning, bortsett fr�n maten d�r han tar det han hinner och kan. Har visat lite mjukare sidor d�r han g�rna tar tid p� sig innan han v�gar n�rma sig vissa nya underlag eller saker. S�ker viss kontakt eller st�d hos Gira i fr�mmande milj�. V�ger nu mest. Har en mycket t�t p�ls utan att vara f�r l�ng. Fint attribut i ansiktet.

  

Hane 7 - en pratglad och social herreman som gjort mest intryck den senaste tiden. Han f�r allas talan p� n�got s�tt och ser till att s�ga till n�r alla �r hungriga. Har inga problem att slappna av. �r den enda som rymt �tskilliga g�nger fr�n valphagen. Visar ingen st�rre os�kerhet eller r�dsla. Klart lurvigast.

  

Hane 8 - en pigg och livlig krabat som vi bara fick att st� stilla med hj�lp av en foderkopp. (Se bild) N�r han v�l st�r stilla st�ller han upp sig som ett utst�llningsproffs. N�got l�ngre p�ls med tydligt attribut. Or�dd, nyfiken och unders�kande utanf�r hagen.

  

Tik 9 - som tidigare varit r�tt s� vild har nu taggat ner en hel del. Har fortfarande mycket energi med bus och lek men har m�nga gelikar bland sina syskon. Har en fin m�rk p�ls med tydligt attribut. �r fortfarande minst i kullen.

  

 

 

2021-02-28 Valparna 4 veckor.

Valparna v�xer och frodas fortare �n jag hinner med. De blev 4 veckor i l�rdags 25/2. Nu ska jag bara jobba 2 dagar till sedan s� �r jag hemma med valparna st�rre delen av mars. Det ska bli sk�nt att hinna njuta av att vara valpmatte ocks�. Gira beh�ver ocks� �gnas lite tid nu n�r hon ska sluta dia och komma i form.

Valparna har f�tt t�nder. De f�rsta tittade fram redan vid 3:e veckan. De har smakat p� sm� k�ttbullar sedan v 3 och �ter nu ett par tre matskedar med huvudsak valpfoder utspritt �ver dagen. De m�ste ha �rvt mammas goda aptit. Fri tillg�ng till vatten har de �ven haft sedan v 3. Valparna v�ger nu drygt 2 kg och ska snart avmaskas f�r andra g�ngen.

H�r kommer en filmsnutt n�r tik 4 f�r lukta och smaka p� k�ttf�rs f�r f�rsta g�ngen. Luktsinnet verkar fungera.

Foderbar och 9 valpar med god aptit.

Valpl�dan �ppnades stax efter 3.e veckan. Det var som att sl�ppa ut kor p� gr�nbete. Fr�n att vara en kull lugna valpar blev de f�rvandlade till 9 vildbasar. Alla behov g�rs nu i samma h�rn i valphagen. Som botten har jag tidningspapper. Ovanp� det har jag kuttersp�n. Detta tips har jag f�tt fr�n Knallapportens och Tj�drans kennlar. Det blir aningens skr�pigt n�r Gira hoppar ut och in. I �vrigt s� suger sp�net upp all avf�ring helt otroligt och jag slipper lukt och smutsiga valpar. Tanken �r att i f�rl�ngningen minska p� ytan med sp�n till endast bajsh�rnet. P� s� vis l�r sig valparna att g� p� l�da.

H�r kommer valparnas f�rsta skutt i valphagen. Filmen �r fr�n 19/2.

Valparna �r j�mna till sinne och s�tt. Det �r fortfarande tik 9 som �r busigast och hane 6 som tar f�r sig. Dock s� har de flesta andra valpar n�rmat sig dem i beteende. Nu skiljer det mycket mindre. Alla �r mer eller mindre lika busiga. N�gra har f�tt mer h�r och attribut. H�r kommer ett par st�bilder p� varje valp. En fr�n varje sida. En fr�n matsk�len och en fr�n bordet. Det var inte l�tt att f� dem att st� stilla.

Tik 1 - en stabil tik som g�rna busar med och dominerar sina syskon.

  

Hane 2

  

Hane 3

  

Tik 4

  

Hane 5 - en riktig myskille som �r f�rst upp i famnen n�r man kommer. Lugn

  

Hane 6

  

Hane 7

  

Hane 8

  

Tik 9

  

 

 

 

2021-02-21 Matbordet

Nu �r det inte ovanligt med st�ende bord. Valparna tar f�r sig medan Gira st�dar.

Som ni ser, mer och mer livat i l�dan :-)

 

 

 

2012-02-20 Blandade bilder

Hane 2 i l�get "av" efter l�get "p�"

Hane 3 och tik 4 i busartagen

Hane 3

Hane 3 eller 6

Hane 6 och hane 7 busar

Hane 7 tv�ttar mattes hand

Hane 7

Hane 8

Mys i l�dan

Tik 4 biter i hane 2:s svans.

Tik 9 �r alltid lika pigg och alert

Undra om det �r n�gon valp som jag dokumenterat d�ligt? H�r av er om det �r n�gon ni saknar. Tik 1 och hane 5 kanske?

Imorgon kommer ytterligare en film fr�n matbordet.

 

 

 

2012-02-19 Valparna 3 veckor

I mitten p� veckan avmaskades valparna och Gira med pastamedlet Banminth. Vikten som ligger runt 1,5 kg gav en ca 3 cm l�ng str�ng att f� ner i valparnas magar. Jag placerade medlet l�ng bak i munnen i tv� omg�ngar med hj�lp av pekfingret. Huvva! Det smakade uppenbarligen inte lika gott som Giras mj�lk. De spottade, fr�ste och skakade p� huvudet. Jag tror dock att det mesta �kte ner.

Nu kissas det i massor och b�dden i l�dan beh�ver bytas tv� g�nger per dag f�r att inte valparna ska ligga fuktigt. Det �r nog dags att �ppna l�dan s� att behoven kan g�ras i valphagen ist�llet. Valparna ska �ven f� b�rja smaka p� lite k�ttf�rs. D� �r det v�l inte l�ngt bort innan Gira slutar st�da efter dem.

Det har h�nt massor i helgen, men jag hinner inte ta allt nu. Jag f�r ber�tta lite p� om p� under veckan ist�llet. Nu koncentrerar vi oss p� lite valppresentation igen och tittar p� bilder tagna p� 3-veckorsdagen den 18/2. St�bilder kommer fr�n fj�rde veckan. Denna g�ng har jag fotat magen och huvudet f�r att visa lite h�rlag.

P� bilderna �r valparna precis nyvakna. Det finns inte s� mycket utm�rkande att ber�tt om valparna i dagsl�get. Hane 6 och tik 9 �r de enda som utm�rker sig beteendem�ssigt �n s� l�nge.

1 Tik - utveckas normalt

  

2 Hane - av eller p�, mysig eller busig.

  

3 Hane - utvecklas normalt

  

4 Tik - utvecklas normalt

  

5 Hane - utvecklas normalt

  

6 Hane - stark och fram�t

  

7 Hane - utvecklas normalt

  

8 Hane - utvecklas normalt, n�got busig

  

9 Tik - livlig och busig

  

 

 

2012-02-15 Film fr�n matbordet

F�r varje dag ser man att valparna v�xer och utvecklas. N�stan alla har nu passerat 1,5 kg. Nu ser de n�r n�gon kommer till l�dan och de b�rjar reagera p� ljud. Valparna har b�rjat bita varandra i svansen och i benen. Jag har �ven sett n�gon som slickar sig sj�lv. Flera valpar har �ven satt sig och pinkat p� egen hand. Tydligen beh�vs inte Giras slickande som stimulering lika mycket l�ngre. Nu kan det bli livat i l�dan utan att de m�ste vara hungriga. Valparna kan yla, morra och sk�lla.  

H�r kommer en film fr�n matbordet i l�dan. Filmen �r fr�n 13/2

 

 

2012-02-11 A-kullen 2 veckor

Nu n�r det blivit lite mildare ute s� har Gira f�tt vara ute p� sin f�rsta promenad. Hon tyckte det var supersk�nt och skulle g�rna sprungit ist�llet f�r g�tt. Bakom varje sn�driva och varje tr�d verkade det finnas goda dofter som bara m�ste unders�kas. Matte fick vara ganska best�md f�r att valpmamman inte skulle hoppa ut i sn�n och kyla ner tuttarna.

Vi har ju haft v�ldigt kallt h�r ett antal dagar. Jag har f�rs�kt begr�nsa utevistelsen till en snabb pinkarsv�ng, men min diet mot diarr�n gav nog ordentlig effekt p� Gira och gav ist�llet en tr�g mage d�r hon beh�vde god tid f�r att bli klar med sina behov. Vilken tur att ingen h�rt alla telefonsamtal hem till maken d�r jag beg�rt ing�ende och exakt redog�relse f�r tid, form och konsistens :-)

Det var nog detta som bidrog till att jag n�stan fick �ka till veterin�ren. Gira l�mnar nu l�dan lite d� och d� f�r att umg�s med oss eller bara ligga p� en egen b�dd en stund. Sent en kv�ll i veckan fick jag en k�nsla av att hon inte riktigt ville g� och dia. Valparna var inte missbel�tna, men det var n�got med Giras beteende som gav mig den k�nslan.

Efter en n�rmare unders�kning s�g jag spenen som var som en tub eller 1/3 banan, kokhet och stenh�rd. Hon hade ont men inte direkt n�gon feber. Jag f�rs�kte kl�mma ur lite mj�lk och r�tt vad det var s� sprack skinnet p� sidan om spenmynningen. Ut v�llde en blodblandad gegga. Giras feber steg till drygt 39. Juverinfektion var det f�rsta jag t�nkte p� och kastade mig p� telefonen och ringde veterin�ren. Detta fick inte spridas till andra juver. Valparna m�ste ju f� mat. Jag fick en tid dagen d�rp�.

Morgonen efter visade det sig att juvret g�tt ner 75 % av sin svullnad. Gira hade inte heller n�gon feber. Sj�lv skulle jag till lasarettet i Lycksele och hade egentligen inte tid med ett veterin�rbes�k. Valparna kan ju inte l�mnas ensamma s� l�nge heller. Efter lite tankeverksamhet s� k�nde jag att jag kunde avvakta ytterligare en dag och bokade om min tid hos veterin�ren till dagen d�rp�. Jag ordnade s� att Gira och kullen var under st�ndig tillsyn.

N�sta dag hade svullnaden g�tt ner ytterligare. N�r jag dessutom s�g att en valp diade ur spenen och Gira �ven till�t det s� f�rstod jag att faran m�ste vara �ver. Det b�sta �r ju om det sj�lvl�ker och man slipper antibiotika. �ven om det finns preparat som inte s�gs vara skadliga f�r valparna s� vill jag helst slippa de d�r kemikalierna.

Jag ringde �ter veterin�ren och avbokade tiden eftersom min bed�mning var att det blivit �nnu b�ttre. D�m om min f�rv�ning eller snarare besvikelse n�r denne sn�ste av mig r�tt s� otrevligt om att jag inte kan h�lla p� och ringa varje dag. Veterin�ren hade sagt allt vad denne kunde via telefon. Antingen kom jag eller s� inte. Jag blev ganska paff och f�rklarade att min bed�mning var att avvakta med f�rhoppning om att det sj�lvl�ker. Det borde v�l veterin�ren ocks� tycka �r b�st?

Efter samtalet funderade jag lite fram och tillbaka och kom fram till att den veterin�r som jag k�per tj�nst av m�ste jag �ven kunna ringa f�r konsultation om n�got �r fel med min hund. Jag bor s� till att det minst �r 1,5 h till hj�lp. Det g�r inte att �ka f�r minsta lilla grej. Gira har dessutom r�tt h�gt v�rde vid det h�r laget dels ekonomiskt, men framf�rallt ett h�gt bruksv�rde som kr�vt mycket arbete under ett antal �r f�r att f� bra. Jag t�nker inte k�pa tj�nster av n�gon som jag inte �r v�lkommen att ringa till n�r det krisar. Detta kommer jag att konfrontera aktuell veterin�r med n�sta g�ng vi har att g�ra med varandra. D� f�r vi se om det blir ett byte eller ej. Alla kan vi ju ha en d�lig dag.

Ja, d�r fick jag prata ur mig lite :-)

Jag ropar inte hej �nnu, men min bed�mning �r att Gira fick mj�lkstockning. Varf�r skinnet sprack vet jag inte. Trycket m�ste varit v�ldigt h�gt. Hon har varit ute i mycket kallt v�der om �n inte l�nga sv�ngar. Jag kan �ven ha gett henne lite f�r mycket mat nu n�r diarr�n gav med sig. Valparna har aldrig varit missn�jda f�r att de f�tt f�r lite mat. Det kan vara s� att de inte sugit ur i den takt Gira producerat. Trots att Gira fortfarande �r matgalen s� har jag dragit ner lite p� maten f�r att minska p� produktionen.

Nog om det. Nu ska vi ta lite valppresentation igen eftersom valparna redan hunnit bli tv� veckor. Alla har nu �ppnat sina �gon och alla har b�rjat g� om �n stapplande. De har m�rknat ganska mycket till f�rgen. Alla �r m�rka i botten p� de vita partierna s� jag tror inte att det blir n�gon ljusskimmel.

Denna g�ng har jag fotat valparna fr�n h�ger sida och rakt uppifr�n.

1 Tik - utm�rker sig inte �n

  

2 Hane - var f�rst med att �ppna �gonen

  

3 Hane - utm�rker sig inte �n

  

4 Tik - upplevs lugn och stabil

 

5 Hane - var f�rst med att g� (vad jag sett)

 

6 Hane - en matglad buffel, �r st�rsta valpen nu och har l�ngst och t�tast p�ls �n s� l�nge

 

7 Hane - utm�rker sig inte �n

 

8 Hane - utm�rker sig inte �n

 

9 Tik - en kvick och pigg tik som �r sv�r att h�lla i, �r minsta valpen �n s� l�nge

 

 

 

2021-02-10 F�rsta stegen

Nu har valparna b�rjat ta sina f�rsta steg.

P� filmen nedan �r det hane 5 som tar en promenad.

Imorgon blir valparna 2 veckor och d� kommer presentation om varje valp igen.

 

 

2012-02-09 N�gra bilder

Nu har alla valparna passerat kilot med god marginal.

Ikv�ll s�g jag ett �ga som �ppnat sig en aning. Det �r hane 2 som kisar p� oss.

Hane 3 vilar huvudet mot tassarna

Hane 7 och hane 8 sover gott

Med b�rjan uppe till v�nster och medsols - Hane 6, hane 3, tik 9 och tik 4 sover tillsammans.

Tass p� tik 4

Huvud p� hane 2.

Imorgon kommer en film p� n�r hane 5 testar hur det �r att g�.

 

 

2012-02-07 Matdags

Valparna m�r fortsatt bra. Jag v�ger valparna varje dag och r�knar �ven ut viktuppg�ngen per timme s� jag ser om n�gon ligger l�gt. Om s� �r fallet s� h�ller jag �gonen p� denna lite extra. Alla g�r inte upp lika mycket varje dag och om en valp g�tt upp lite mindre en dag s� har den alltid tagit igen det n�sta dag med en extra stor �kning.

Den valp som var stor vid f�dseln �r fortfarande stor och virse versa med de mindre. �kningen har dock genomsnittligt varit lika p� alla.

En liten minskning i viktuppg�ngen m�rktes i samband med att jag satte Gira p� diet eftersom hon blev lite d�lig i magen efter att ha �tit n�gra moderkakor och st�dat undan blod och fostervatten. Dieten gav verkan p� tv� dagar och Gira �r nu ok i magen. F�rsta valparna har passerat 1000 g.

Mer bilder kommer inom kort.

Denna film �r fr�n 3/2.

 

 

2021-02-04 Valparna en vecka

Nu n�r f�rsta veckan har g�tt och alla fortfarande m�r lika bra s� k�nns det som om nio fina friska valpar kommer att v�xa upp hos Glesbygdens Kennel. En kommer att stanna kvar i glesbygden medan de �vriga kommer att spridas runt till h�rliga jaktm�nniskor som jag hoppas i f�rl�ngningen f�r en fantastisk jaktkamrat att gl�djas med m�nga �r fram�t.

Jag har tittat igenom valparna ordetligt och vad jag kan se s� finns inga synliga defekter. Navlarna har redan l�kt och klorna klippts en g�ng. Samtliga valpar har n�st intill f�rdubblat sin f�delsevikt s� Gira verkar ha bra krut i mj�lken.

H�r kommer en presentation av valparna:

1 Tik Glesbygdens Alfa (sj�lvskrivet namn p� Kennelns absolut f�rsta valp)

   

2 Hane - minsta hanen �n s� l�nge

  

3 Hane

  

4 Tik - kullens st�rsta valp med en f�delsevikt p� dryga 500g

  

5 Hane

  

6 Hane - st�rsta hanen �n s� l�nge

  

7 Hane

  

8 Hane

  

9 Tik - kullens minsta valp med en f�delsevikt p� knappa 400g

  

 

 

 

 

 

<<< tillbaka