Första insatsen till Fjällpokalen 27-30 september 2007

Västerbottens fågelhundsklubb inbjuder till Fjällpokal och Fjäll-SM 2007 i Västerbottensfjällen 27-30/9-2007.

 

Fjällpokalen arrangeras 2007 av västerbottens fågelhundsklubb i Västerbottensfjällen.

Provet är öppet för brittiska stående fågelhundar som ej uppnått en ålder av 24 månader första tävlingsdagen.

 

 

Tävlingsledare:       Patrick Larsson 0954-30089, 070-359 39 29
[email protected]

 

 Kommissarie:         Torbjörn & Malin Eklund  0960 - 65 01 01

                                 Gammvägen 1, 930 91 SLAGNÄS

                                 [email protected]

                       

  

Första insatsen är 150 sek

Betalas in på VBFK:s postgiro 641 71 43-2.

Ange Fjällpokal 2007 samt hundens namn, registreringsnummer och ras på talongen.