Apporttestet genomförs i relativt öppen terräng med god överskådlighet. Sökytan skall vara ca 50x50 meter. Fågelutläggning skall ske dels genom att en funktionär och skytt med skott och kast markerar nedskjutning av fågel, dels genom att fågel utlägges i terrängen. Tre (3) skott skall avlossas och fyra (4) fåglar skall användas. Vid utplacering av fågel skall hunden, kopplad, beredas tillfälle att se kast av två (2) fåglar, som kastas i samband med skott. Två (2) fåglar utlägges därefter diskret så att hunden ej kan observera var de placeras. I samband med detta avlossas det tredje (3:e) skottet. Vid skott bör skytten befinna sig minst 15 m från hund och förare. Apportering påbörjas först när samtliga fyra (4) fåglar är utlagda. Under sökmomentet får föraren röra sig inom sökområdet längs en tänkt mittlinje – kan markeras med snitslar – och genom uppmuntran hjälpa och påverka sin hund. Vid apporttestet kan funktionär, skytt och domare vara samma person.

 

Föremål för bedömning skall vara:
- Hundens förmåga att avsöka anvisat terrängavsnitt och lokalisera
befintligt vilt.

Krav för godkännande skall vara:
- Att hunden nöjaktigt avsöker områden och därvid finner minst
tre (3) av vilten.

<<<  Tillbaka