Apporttestet genomf�rs i relativt �ppen terr�ng med god �versk�dlighet. S�kytan skall vara ca 50x50 meter. F�gelutl�ggning skall ske dels genom att en funktion�r och skytt med skott och kast markerar nedskjutning av f�gel, dels genom att f�gel utl�gges i terr�ngen. Tre (3) skott skall avlossas och fyra (4) f�glar skall anv�ndas. Vid utplacering av f�gel skall hunden, kopplad, beredas tillf�lle att se kast av tv� (2) f�glar, som kastas i samband med skott. Tv� (2) f�glar utl�gges d�refter diskret s� att hunden ej kan observera var de placeras. I samband med detta avlossas det tredje (3:e) skottet. Vid skott b�r skytten befinna sig minst 15 m fr�n hund och f�rare. Apportering p�b�rjas f�rst n�r samtliga fyra (4) f�glar �r utlagda. Under s�kmomentet f�r f�raren r�ra sig inom s�komr�det l�ngs en t�nkt mittlinje � kan markeras med snitslar � och genom uppmuntran hj�lpa och p�verka sin hund. Vid apporttestet kan funktion�r, skytt och domare vara samma person.

 

F�rem�l f�r bed�mning skall vara:
- Hundens f�rm�ga att avs�ka anvisat terr�ngavsnitt och lokalisera
befintligt vilt.

Krav f�r godk�nnande skall vara:
- Att hunden n�jaktigt avs�ker omr�den och d�rvid finner minst
tre (3) av vilten.

<<<  Tillbaka