Välkommen till jämthundssidan »

En av Albins passioner är älgjakt. Jakten bedrivs på hemmamarken och i fjällnära granskog inom Vindelälvens Naturreservat. Eftersom allmän väg slutar i vår by så är marken väglös hela vägen mot norska gränsen, bortsett från några sällan trafikerade skogsbilvägar.

2020-09-25 sköts denna udda 12 taggare, slaktvikt 300 kg, för Nissas Kaveri


 

Oktoberälg

Hämtning av älg med hjuling


Skogsslakt 060923

 

Hanna Holmberg © 2007

Svenska Jämthundsklubben

hannapanna

»» Klövkampens Pirju

»» Nissas Kaveri

hannaholmberg.se