Hannas blogg 07-08

Hannas blogg 07-08

Om bloggen

Här skrivs fritt om ditt och datt...
Läs om du vill...

Positivt?

Blogg 2007Skapad av Hanna ons, april 18, 2021 14:58:56

Lite tråkig titel kanske men... läs vidare så får du se...

Idag har jag varit på utbildning genom mitt politiska uppdrag. ( Jag har trätt in i kommunpolitiken för att jag vill lära mig mer helt enkelt. Kunskap är aldrig tungt att bära...eller...?) Hur som helst så tog föreläsaren upp ett namn som jag inte hört talas om tidigare - Aaron Antonovsky. Det var lite kul eftersom ämnet , KASAM - Känsla Av SAMmanhang, berörde det som rört sig i mitt huvud den senaste tiden - positivt tänkande och livsglädje. Fundera på den här:

"Det räcker inte med att laga broläggningen över livsfloden, så att folk inte ramlar eller hoppar i vattnet. Man måste också lära dem att simma" Aaron Antonovsky

Han ansåg att forskningen borde inriktas mer på att försöka finna vad som orsakar hälsa än vad som orsakar sjukdom. Hur kommer det sig att vissa människor förblir friska oavsett hur mycket arbete de har över sig?

De tre orden begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet är centrala i tankarna kring KASAM. En person med starkt KASAM har förmågan att se sin tillvaro som meningsfull, att man själv kan begripa sin tillvaro och att man kan hantera situationer som är avgörande för ens livsutveckling. Ett starkt KASAM stärker individens förmåga till en positiv livsstil, vilket leder till att man inte drabbas av ohälsa lika lätt.

Antonovskys tankar verkar inte så tokiga. Det handlar inte om att flyta genom livet, utan att förstå varför man hamnar i vissa situationer, och att kunna ta sig upp, eller ner, därifrån. Detta stärker oss som människor och ger oss möjligheten att utvecklas positivt. Djupt?.....ja jag vet... men det behöver vi ibland...

  • Kommentarer(1)

Fill in only if you are not real

Följande XHTML-taggar är tillåtna: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS-mallar och Javascript är inte tillåtna.
Skapad av Åsza ons, april 25, 2021 16:30:32

Ja, KASAM är viktigt för alla människor. Känsla av sammanhang kan man också kalla det. En känsla av att kunna förstå hur det liksom hänger ihop och känna att tillvaron går att påverka. Känner man sig som - eller lever som om - man vore en barkbit på öppet hav, som far dit vind, vågor och strömmar för en har man inget starkt KASAM. Framförallt kan man inte göras ansvarig för det som händer en själv eller vad man orsakar andra. Man blir ett offer för omständigheter. Jobbar man på att få ett bättre KASAM kan man skilja på vad som är mitt ansvar och vad som är andras. Detta är mycket viktigt att arbeta på inom organisationer, så att dess medlemmar upplever KASAM. Gör inte medlemmarna detta dör organisationen till slut. Skrivet på jobbet efter en personalkonferens. Lycka till med ditt positiva letande. Vi behöver alla försöka se glaset halvfullt! Kramen