thehannapanna

thehannapanna

Om bloggen

Läs om fina fräcka framfusiga tokfians fiffiga funderingar, fantasier, fadäser och förehavanden

Gästbloggare

GästbloggarePosted by Hanna Tue, March 30, 2021 22:45:24

I årskrönikan skrev jag:

Vi har ett nytt decennium. Vad passar inte bättre än att införa lite nyskapande och förändring ala hannapanna?

En del av detta nyskapande är försöket med Familjebloggen och med den för mig kända läsare. En annan är detta med gästbloggare här på thehannapanna. Ser ni för övrigt att jag har bytt namn från hannapanna till thehannapanna? Det finns så många av den förstnämnda i cybervärlden, men bara en av den senare.

Tanken med gästbloggare är att vi alla läsare här på bloggen lite nu och då ska få ta del av lika och olika människors fiffiga funderingar, fantasier, fadäser och förehavanden. Feedbacka gärna.

Första gästbloggare ut och kut är min lika lika och olika syster.

Ett hedersamt uppdrag

…har jag fått. Jag får äran att vara den första som är gästskribent i min fantastiska, målmedvetna och mångsidiga systers skrivhörna i cyberspace. Där så mycket klokhet har presenterats på ett humoristiskt och lättillgängligt sätt. Hon är numer en av mina förebilder.

En av mina förmågor är att jag är mycket verbal. Alltså - jag har lätt att få ur mig ord när jag pratar, beskriva vad jag känner och använder många ord när jag berättar. Jag har under de senaste åren börjat samla på kärnfulla ord som jag ”smakar på” under en längre tid. Lyssnar in betydelsen av och reflekterar kring. Kanske har det med åldrande att göra? Är ju ändå 40+ nu, så lite eftertanke är väl på sin plats.

Jag tänker därför fortsätta i denna text att utveckla tankar kring just orden i rubriken hedersamt och uppdrag. Vad betyder dessa ord?

Hedersam kommer från ordet heder som betyder 1 gott namn, gott anseende, renommé; moralisk pliktkänsla, oförvitlighet, redbarhet, ärlighet, pålitlighet 2 ära, beröm.

Synonymer till ordet hedersamt är hedrande, smickrande, ärorik, ärofull, förtjänstfull, angenäm, välbehaglig, tilltalande.

Ordet Uppdrag har synonymerna; uppgift, ärende, värv, angelägenhet, syssla, åliggande; order, anmodan; enligt uppdrag ex officio, å ämbetets vägnar

Söker man sig vidare på ordet uppgift får man följande synonymer; arbetsuppgift, åliggande, uppdrag, ärende, åtagande, tjänst, syssla, yrke, befattning; livsuppgift, mission, kall; problem, fråga, exempel

Jag fastnade för dessa kopplingar;

Hedersamt - angenäm, välbehaglig, tilltalande

Uppdrag - livsuppgift

Vilka livsuppgifter har vi som är angenäma, välbehagliga och tilltalande?

Prova att följa tanken att du har fått ditt liv som en gåva. Ditt liv är ditt. Du är fri att göra vad du vill med det. Tänk om det är så att du är så unik att du har en plats att fylla, likt en pusselbit i ett pussel? Tänk om det är så att det du och andra ser som dina förmågor/din fallenhet/dina talanger, är det du verkligen ska göra mer av, utveckla och göra bättre? Om så vore fallet skulle din livsuppgift kännas mer angenäm, välbehaglig och tilltalande då? Kanske skulle allt det andra som i livet också måste göras och som man helst vill slippa göra också bli lättare att göra?

Kanske har du (som jag) lätt att jämföra dig med andra och önska att du hade ett annat uppdrag och andra förutsättningar i livet. Då vill jag återkoppla till en annan av mina nu levande förebilder, Lou Rossling. Hon är föreläsare och författare. Hon pratar om hur vi människor är och gör mot varandra. Hon säger i en av sina föreläsningar att hon samlat sig kring två ord för hur hon vill leva. Första ordet är Acceptans. Att acceptera verkligheten som den är. (Det andra ordet redogör jag för senare.)

Jag menar inte med min hänvisning kring acceptans att vi inte ska kämpa mot orättvisor runt omkring oss eller för människor som far illa av andra människors egoistiska beteende. Men vi kanske behöver öva oss mer på att acceptera den jag är och blivit och kanske upptäcka att det finns fler likheter mellan mig och andra människor än det finns olikheter. Möjligen kan man titta närmare på om det finns något litet att justera hos mig själv som kan göra att jag med den jag är kan få fler positiva effekter.

Hur utför vi våra livsuppgifter så att vi upplevs som angenäma att vara med, upplevs som tilltalande och sprider doft av välbehag?

Om det finns några som inte hänger med nu vill jag förtydliga att jag inte tänker på vårt yttre såsom; sällskapets generösa eller mest underhållande person, den mest snygga, välklädda och välsminkade eller den som har den mest väldoftande parfymen. Nej, detta handlar om din (och min) inre människa.

Ytterligare en tanke att följa är vad du skulle vilja att omgivningen minns dig för när du lämnat sammanhanget du befinner dig i; arbetsplatsen, orten eller detta livet. Med vilka ord vill du bli beskriven?

Lou Rosslings första ord var ju Acceptans. Skulle det göra någon skillnad i hur du bemöter andra och hur du upplevs av andra, om du skulle öva mer på att, förutom att acceptera dig själv, också acceptera vad andra är och har blivit? Att försöka förstå, se bakom det först i ögonfallande och ha överseende. Det andra livsvägledande ord Lou har är Avsikt. Att ställa sig frågan med vilken avsikt gör jag det jag gör, säger jag det jag säger. Är min vilja att lyfta eller sänka?

Om vi skulle ta oss tiden att reflektera över ovanstående ord och frågeställningar skulle vi bli mer medvetna och levande som människor då? Skulle vi bli bättre medmänniskor? Tror du inte att vi skulle få fler stunder av väldoft i livet då?

Visst kan vi hjälpas åt att peppa varandra att utföra våra hedersamma uppdrag? Tack syster för förtroendet och tack för att du som läst följt med till textens slut.

/Åsza Eberharson (Hannas äldsta syster)

Om du vill ha mer av Lou Rossling, så finns det mycket av hennes tankar att tillgå. Gå in på www.lourossling.se. Hon skriver något som heter Veckans Lou på Bloggfamiljen och det är underbara tankar hon delger. Böcker har hon också skrivit, men att lyssna på henne live är absolut bäst. Hon sprider sådan livslust på ett underhållande och ärligt sätt. Kan du inte ta dig till en föreläsning, köp hennes föreläsning Levande på dvd eller kolla om du kan låna den på biblioteket.